Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> About University
About University Print
The Kyiv University of Law of the NAS of Ukrainewas founded in 1995 on the basis of the Koroletsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine.

This is one of the most authoritative and leading educational institutions of Ukraine; and this is the only educational establishment in our state subject to the National Academy of Sciences of Ukraine.

IV level of accreditation (certificate – series ND-IV №117263 )
  License of the Ministry of Education and Science of Ukraine:
 • series AB №175089 (specialty "Law");
 • series AB №175993 (specialty "International law").
Form of ownership – public (of the National Academy of Sciences of Ukraine).


Preparation courses:

 • "Law" (0601);;
 • "International relations" (0304).


  Specialties:
 • Theory and History of State and Law;
 • Constitutional, Administrative and Finance Law;
 • Legal Foundations of Entrepreneurship Security;
 • Civil and Labour Law;
 • Court of Justice, Advocacy, Prosecutor’s Office;
 • European Law.


  Forms of studying:
 • Full-time (5-year term of study);
 • Part-time (6-year term of study);
 • Part-time studying on the basis of higher education (3 years and 6 months);
 • Part-time distance studying (on the basis of Internet technologies).

  Master of Arts Course
 • Specialists are enrolled with the higher legal education;
 • Forms of studying: full-time, part-time.The Kyiv University of Law of the NAS of Ukraine is a legal successor of the Higher School of Law under the Koroletsky Institute of State and Law of the NAS of Ukraine. Its activity concept is based on the integration of the legal education and fundamental theoretical researches in the branch of law.


Having broad experience of teaching practice, scientists strive to transfer their knowledge to the younger generation. That was the way of the idea practical realization of the higher legal educational institution foundation where there is real a opportunity to acquire knowledge and experience under the new form of studying on the basis of the optimum combination of fundamental science and education.

The Provost of the Kyiv University of Law of the NAS of Ukraine Boshytsky Yuriy Ladyslavovych, Candidate of Law, Professor, Honoured Lawyer of Ukraine.

The Honorary Provost of the Kyiv University of Law of the NAS of Ukraine is an Academician of the NAS of Ukraine and Academy of Law Sciences of Ukraine  Shemshuchenko Yuriy Sergiyovych is a famous scientist and organizer of legal science in Ukraine.

The Kyiv University of Law of the NAS of Ukraine consists of nine departments, headed by the leading scientists, doctors and candidates of science. In 2001 the military department was opened for student training under the reserve officers programme.

In the cities of Uzhgorod and Rivne the Universities were founded for giving the first legal education as well as the second one.

The Kyiv University of Law of the NAS of Ukraine train highly skilled lawyers for the state and law enforcement authorities, market economy fields and scientific branches. The IV level of accreditation gives opportunity to receive the Diploma of Bachelor’s Degree, Diploma in Specialty and Diploma of Master of Arts of the state standard.

 logo.jpg fasad.jpg

  Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України, державний навчальний заклад, який здійснює підготовку за спеціальністю  081«Право»  на базі повної загальної середньої  освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», а також «спеціаліст» (нефахові спеціальності).

Концепція діяльності інституту побудована на примноженні наукового потенціалу України та зближенні юридичної освіти і фундаментальних теоретичних досліджень у галузі права.


Форма власності – державна (Національна академія наук України).
Галузь знань:
•    «Право» (081);

Освітньо-кваліфікаційний рівень  - «бакалавр».
Форми навчання:
•    Денна  (4 роки)
•    Заочна  (4 роки).

Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів проводитиметься конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти  з таких предметів :
•    українська мова та література;
•    історія України;
•  на вибір – математика  або іноземна мова.

     Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»,  а також «спеціаліст» (нефахові спеціальності) можуть бути зарахованими на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Вони складають вступне фахове тестування.

Рівненський інститут Київського університету права НАН України здійснює підготовку висококваліфікованих юристів для державних і правоохоронних органів, виконавчої влади, судових та правоохоронних органів, органів прокуратури, нотаріату, адвокатури,  державної митної та податкової служби, охорони прав споживача, авторських прав, будівельного бізнесу, сфери консалтингової діяльності, сфери ринкової економіки, наукової діяльності та ін.

     Сертифікат про акредитацію Міністерства освіти і науки України: Серія НД - ІІ № 1884681 від 10 липня 2017 року.
Ліцензія Міністерства освіти і науки України:
Серія АЕ № 636419 від 18.05.2015 р.

 acreditaciya.jpg
Адреса Приймальної комісії: м. Рівне, вул. Короленка 5.
Довідки за телефонами: (0362) 620-462(0362) 620-462, 620-448, 620-589.
e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it


 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28