Рівненський Інститут Київського університету права

Центр політологічних, гуманітарних та прикладних досліджень

Структура центру
 02-centr.jpg
Керівник Центру – зав. Кафедри гуманітарних дисциплін КУП НАНУ
Олександр Володимирович Потєхін

Вчений і дипломат, має дипломатичний ранг радник першого класу, 2000-2005 рр. - керівник політичної секції Посольства України в США (м. Вашингтон), очолював відділ США і Канади, Міністерства закордонних справ України; доктор історичних наук (міжнародні відносини, 1989р.). Провідний науковий співробітник відділу геостратегії, геополітики та геоекономіки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. Директор центру економіки миру, конверсії та зовнішньої політики України. Наукові інтереси і дослідження: історія, теорія практика і перспективи міжнародних відносин; міжнародна безпека; євроатлантичні процеси; військово-політичні союзи; політичні аспекти глобалізації; геополітика; імперіологія; американістика; зовнішня політика України та її внутрішні джерела та ін. Автор більше 120 наукових праць виданих в Україні та за кордоном, в тому числі монографій «Дипломатія США у Східній Європі» (1992); «Громадська думка США та створення ООН» (1993) та ін.
      Адміністративний директор – кандидат політичних наук, науковий співробітник ІСЕМВ НАН України Олексій Сергійович Врадій, фахівець в галузі європеїстики.
       Помічник директора – Вікторія Лебедь.
      Головна мета Центру – надання стабільного та фундаментального характеру комплексним політико - правовим науковим і прикладним дослідженням в Університеті.
      Залучення до проведення майстер - класів та читання студентам спецкурсів провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців. Спілкування з ними студентів та викладачів університету сприятиме ствердженню европейських стандартів навчання в КУП НАНУ.
      Центр співпрацює з провідними науковими установами НАН України, Інститутом стратегічних проблем при Президенті України, Інститутом соціальних наук Одеського національного університету ім.ІІ Мечникова, іншими провідними вітчизняними та закордонними дослідницькими організаціями.
     
      Основними завданнями Центру є:

  • Ознайомлення студентів з досягненнями вітчизняної наукової думки в сфері гуманітарних та політологічних досліджень;
  • Розширення їх уявлень про сучасні політичні процеси;
  • Участь студентів у реалізації проекту «Європейська перспектива України: ціннісні та політичні орієнтації студента-правника», в ході якого досліджуються прогресивні світоглядні зміни за роки навчання в КУП НАНУ.
  • Створення та видання під грифом Центру серії оригінальних учбових посібників, хрестоматій та монографій, які впроваджуються в учбовий процес.

Керівник проекту «Геополітика ХХІ століття» Андрій Іванович Кудряченко
Директор Інституту європейських досліджень НАН України, вчений та дипломат, радник-посланник Посольства України у ФРН у 1997-2000 рр.; доктор історичних наук, професор. Пройшов шлях в Національній Академії наук Україні від наукового співробітника до директора Інституту. Працював в Адміністрації Президента України, зав. Відділом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Наукову роботу поєднував з викладацькою у національному педагогічному Університеті ім. М. Драгоманова, Київському інституті міжнародних відносин Національного університету ім. Т. Шевченка, Київському національному економічному університеті та інших вузах. В КУП викладає спецкурс «Геополітика», проводить майстер-клас «Майбутнє Європи і України».
03-centr.jpg
04-centr.jpg
Керівник проекту «Міжнародна безпека та Україна» Ігор Ярославович Тодоров
 

Професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, заступник директора Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці Донецького національного університету, доктор історичних наук. Голова Донецького обласного осередку Української асоціації європейських студій. Член Наукового Товариства імені Шевченка (Донецьке відділення). Член робочої групи з питань співробітництва між Україною та ЄС. Проект з однією з перших вітчизняних спроб на підставі сучасних методологічних засад викласти основні категорії міжнародної безпеки з позицій національних інтересів України.
06-centr.jpg
Керівник проекту «Міграція та міграційна політика» Олена Анатоліївна Малиновська

Завідувач відділу соціально-економічної та демографічної безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України, доктор наук з державного управління. Працюючи на посаді начальника управління Державного комітету України у справах національностей та міграції брала учать у створенні органів міграційної служби України та розробці відповідного національного законодавства. Автор близько 150 наукових робіт з проблем міграції та міграційної політики, серед яких 8 монографій, низки публікацій за кордоном, у т.ч. опублікованих за Департаментом народонаселення Європейської економічної комісії ООН, Міжнародною організацією з міграцій, глобальною комісією з міжнародної міграції, Європейським центром національних меншин. Збільшення та урізноманітнення міграційних потоків, набуття ними глобального характеру обумовили перетворення міграцій на предмет великої політики. Концептуальне визначення стратегічних цілей міграційної політики України, її тактичних завдань та засобів реалізації відбувається в рамках проекту «Міграція та міграційна політика». В КУП НАНУ О.А. Малиновська викладає спецкурс з зазначених питань.
          Проект «Цівілізаційні процеси». Керівник – Олександр Петрович Моця.
       Доктор історичних наук, професор, член – кореспондент Національної академії наук України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, а також премій Президії НАН України ім. М. І. Костомарова та М. С. Грушевського.
       Окрім основної роботи в Інституті археології НАН України читає спецкурси лекцій в Київському університеті права НАН України та інших ВУЗ-ах країни, бере участь в чисельних наукових конференціях різного рівня, займається підготовкою спеціалістів вищої кваліфікації.
Автор більш як 350 наукових праць, присвячених в першу чергу актуальним і ще недостатньо вивченим питанням середньовічної історії й археології України. Серед них монографії "Південна "Руська земля" (2007), "Русь", "Мала Русь", "Україна" в післямонгольські та козацькі часи" (2009), а також "Держава і цивілізація в історії України" (2009) ( у співавторстві з М. Є. Горєловим та О. О. Рафальським).
       В Центрі підготовлено й передано до видавництва «Наукова думка» рукопис монографії О.П.Моці «Анти» - «руси»- «українці» (формування ідентичності автохтонів півдня Східної Європи в У-ХІХ ст.).
       Проект «Європейська перспектива України: ціннісні та політичні орієнтації студента-правника», Керівники – О.В.Потєхін та доцент кафедри гуманітарних дисциплін КУП, кандидат філософських наук І.К.Кудря.
       Згідно з раніше підготовленою оригінальною програмою в 2009 р. проведено опитування студентів 1-5 курсів Університету. Результати оброблено і узагальнено. Підготовлено звіт за результатами дослідження, статтю аналітичного характеру. Проведено засідання кафедри гуманітарних дисциплін для урахування деяких процесів, виявлених в ході дослідження, в роботі кафедри. Наступний етап дослідження, результати якого мають поповнити банк даних, заплановано на 2010 р. – результат звіт та аналітична стаття. В перспективі – написання монографії, присвяченої вказаній проблематиці.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА !
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28