Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Віртуальні виставки >> Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : проблемні питання застосування
Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : проблемні питання застосування


   1. Новий процесуальний кодекс України: Коментарі. Роз’яснення. Документи // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.– 2013.– №5

   2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань.– К., 2013.
  
У збірнику наведено Криимінальний процесуальний кодекс України як основна складова частина оновленого кримінального процесуального законодавства України, визначає порядок кримінального провадження на території нашої держави. Наведено алфавітно-предметний покажчик з посиланням на статті Кодексу, а також постатейний зміст.

    


    3. Молодован А.В., Мельник С.М. Кримінальний процес України: Навч.посіб.– К., 2013
  
У навчальному посібнику на основі нового КПК України розглядаються питання кримінального процесу, зокрема його завдання, принципи і стадії, процесуальне становище учасників кримінальної процесуальної діяльності, доказове право, порядок провадження слідчих і судових дій.    4. Кримінальне процесуальне право України: Навч. посіб.для підготовки до іспитів.– К., 2013
  
У навчальному посібнику аналізується чинне кримінальне процесуальне законодавство України з урахуванням останніх змін та новел, висвітлюються основні засади кримінального провадження, головні поняття і категорії, зазначені в Кримінальному процесуальному кодексі України, міститься стислий виклад курсу кримінально- процесуального права та розрахований на студентів, слухачів юридичних навчальних закладів.


   5. Зразки процесуальних документів сторони захисту, потерпілого, інших учасників кримінального провадження відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України: Практ.посіб. / За заг.ред. Руснака Ю.І.– К., 2013
   В даному виданні відображені зразки процесуальних документів сторони захисту, потерпілого, інших учасників кримінального провадження відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України.

    


 


    6. Зразки процесуальних документів кримінального провадження: Практичний посібник.– К., 2013
   В даному виданні відображені зразки процесуальних документів, які згідно положень нового Кримінального процесуального кодексу України застосовуються у кримінальному провадженні на стадії судового розслідування.

    


 


    7. Кухарук Ю.О. Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України: Монографія.– К., 2013
   Монографія присвячена правовій проблемі відводу захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України. Проведенопорівняльний аналіз КПК України від 19 листопада 2012 року та ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». У роботі визначаються такі поняття, як: кваліфікована юридична допомога, вільний вибір захисника, правовий статус адвоката-захисника, інститут відводу, усунення захисника зі справи в кримінальному судочинстві, відвід, самовідвід. Надаються рекомендації щодо їх застосування у законотворчій діяльності при внесенні змін та доповнень до законодавства і у науково-дослідній сфері для подальших досліджень проблемних, теоретичних та практичних питань кримінально-процесуального права та організації діяльності адвокатури.

    


 


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА СТОРІНКАХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ
 1. Карпенко М., Самойлов М. Кримінально-процесуальна правова характеристика запобіжних заходів в аспекті прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України // Юридична наука.– 2013.– № 3.– С.100-111.
 2. Щербак І. Види підозри за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право.– 2013.– №3.– С.132– 134
 3. Мотринець Є. Проблемні питання застосування КПК України // Вісник прокуратури.– 2013.– 33.– С.67-74
 4. Одинцова І.М. Право на захист на досудовому розслідуванні за новим КПК України // Право і суспільство.– 2013.– №2.– С.207-211
 5. Щериця С. Поняття кримінального процесуального закону // Підприємництво, господарство і право.– 2013.– №2.– 36-39
 6. Михайлова Н. Інститут захисту прав потерпілого за новим КПК України // Право і суспільство.– 2013.– №2.– С.203– 206
 7. Добровольська О. Провадження на підставі угоди про визнання винуватості відповідно до нового КПК України // Право і   суспільство.–2013.– №2.– С.199 – 202
 8. Миронов А. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України – черговий крок на шляху посилення захисту прав людини та громадянина // Вісник прокуратури.– 2013.– №1.– С.37-39
 9. Стригун А.Дискредитація свідка за новим КПК України // Вісник прокуратури.– 2013.– С.44–48
 10. Тертишник В. Концептуальні проблеми реформи кримінального судочинства // Право і суспільство.– 2013.– №1.– С.136–140
 11. Гемай С. Актуальні питання дефініційних норм у новому Кримінально-процесуальному кодексі України // Право і суспільство.– 2013.– №1.– С.153
 12. Статіва І. Чи збережеться в новому КПК України стадія порушення кримінальної справи? // Підприємництво, господарство і право.– 2012.– С.86-89
 13. Вільгушинський М. До питання застосування домашнього арешту як запобіжного заходу відповідно до кримінального процесуального кодексу України // Адвокат.– 2012.– №11.– С.9– 13
 14. Юрченко О., Сервецький І.В. Проблеми нового Кримінального кодексу України щодо вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні проступки // Юридична наука.– 2012.– №10.– С.109– 121
 15. Ігнатюк О.В. Сторона захисту у судовому провадженні: новели Кримінального процесуального кодексу України // С.357– 360
 16. Задоя К.П. Положення Кримінально-процесуального кодексу України 2012 року як орієнтири при підготовці проекту закону України про кримінальні проступки // Адвокат.– 2012.– №10.– С.16-18
 17. Бреус С. Принципи кримінального провадження крізь призму нового Кримінального процесуального кодексу України // Юридичний журнал.– 2012.– №9.– С.32- 34
 18. Біленко Б. Новели в процесуально- правовому згідно з новим КПК України // Юридичний журнал.– 2012.– №9.– С.77
 19. Попелюшко  В. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування // Адвокат.– 2012.– №9.– С.4-10
 20. Дячук С.І. Особливі процесуальні повноваження слідчого судді  у суді першої інстанції за новим КПК України // Юридична наука.– 2012.– №9.– С.99-110
 21. Наджафов О. Угоди за Кримінальним кодексом України // Вісник прокуратури.– 2012.– №9.– С.44-53
 22. Підгородинська А. Регламентація міжнародного співробітництва під час кримінального провадженння (За новим КПК) // Вісник прокуратури.– 2012.– №9.– С.61– 67
 23. Фомін С. Щодо застосування амністії за діючим новим КПК України // Адвокат.– 2012.– №8.– С.24-28
 24. Берназ В., Неледва Н. Деякі проблеми реалізації новітньої доктрини КПК України // Вісник прокуратури.– 2012.– №7.– С.93-97
 25. Єфремов С. Новий КПК та його відповідність основним засадам (принципам) кримінального судочинства // ЮВУ.– 2012.– №16.– 21-27 квітня
 26. Баганець О. Переваги та недоліки нового КПК // ЮВУ.– 2012.– №11.– 17-23 березня
 27. Грудзур О. Корупційні ризики проекту КПК // ЮВУ.– 2012.– №9.– 3-9 березня

Шановні відвідувачі віртуальної виставки! Повідомляємо вам, що у фонді бібліотеки міститься велика кількість збірників наукових статей викладачів вузу, які, зокрема, висвітлюють і проблеми кримінального процесу. За довідками звертайтесь у бібліотеку або ставте запитання, користуючись електронною поштою.


 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28