Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Віртуальні виставки >> Корецький Володимир Михайлович. Правознавець, фахівець з міжнародного приватного права та загальної історії держави та права, академік НАН України.
Корецький Володимир Михайлович. Правознавець, фахівець з міжнародного приватного права та загальної історії держави та права, академік НАН України.
Корецький Володимир Михайлович
Правознавець, фахівець з міжнародного приватного права та загальної історії держави та права, академік НАН України.


ДАТА І МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ:    18 лютого 1890 року, м. Дніпро (Катеринослав)
ОСВІТА:    Харківський університет, юридичний факультет, (1916).
НАУКОВИЙ СТУПІНЬ, ЗВАННЯ, ПОСАДИ:    академік Академії наук УРСР (1948 р.); доктор юридичних наук (1939 р.); професор (1920 р.); директор Інституту держави і права      АН УРСР (1969-1974 рр.); Герой Соціалістичної Праці (1980 р.).
    В. М. Корецький народився в сім'ї службовця 6 (18) лютого 1890[1] року в місті Катеринослав (тепер м. Дніпропетровськ). Вже в дитинстві він виявив здібності до гуманітарних наук. У 1910 році із золотою медаллю закінчив Катеринославську гімназію й одразу вступив до Московського університету на юридичний факультет. Однак через рік, після народження сина Юрія, переїхав до Харківа, де навчався у Харківському імператорському університеті, який закінчив у 1916 році з дипломом першого рівня. Залишений для підготовки до професорського звання на кафедрі цивільного права і судочинства. Після Жовтневої революції 1917 р. став проректором і заступником декану правового факультету Харківського інституту народного господарства, читав лекції із загальної історії держави і права та міжнародного приватного права.
Викладацьку діяльність В. М. Корецький поєднував з практичною роботою: був завідувачем правового підвідділу Наркомату іноземних справ в УСРР (1921-22 рр.), завідувач юридичного відділу Укоопспілки (1922-24 рр.), завідувач юридичного відділу Українбанку (1924-30 рр.), старшим консультантом Державного арбітражу при РНК УСРР (1930-35 рр.).
    Підсумком багаторічної праці вченого в галузі міжнародного приватного права стало створення великої монографічної праці «Нариси англо-американської доктрини і практики міжнародного приватного права» (1948). Саме з цієї проблематики в 1939 р. захистив докторську дисертацію.
    У 1949 році Володимир Михайлович очолив утворений у Києві Сектор держави і права АН УРСР. Після перетворення в 1969 р. Сектора на Інститут держави і права АН УРСР був директором Інституту до 1974 р., потім – почесним директором, завідувачем відділу міжнародного права та порівняльного правознавства. Володимир Михайлович зробив вагомий внесок у розвиток юридичної науки, насамперед міжнародного приватного права, міжнародного публічного права та порівняльного правознавства.
    Багатогранною була його діяльність і як історика права.
    У складі делегації СРСР В. М. Корецький брав участь у підготовчих сесіях заступників міністрів закордонних справ до Паризької мирної конференції і у самій конференції, скликаній для укладення мирних договорів держав антигітлерівської коаліції з колишніми союзниками фашистської Німеччини в Європі (1946). Був членом делегації УРСР на 1, 2 і 4-й сесіях Генеральної асамблеї ООН (1946, 1947, 1949), радником представника СРСР в Раді Безпеки ООН (1946). В.М. Корецький – перший вітчизняний учений, який увійшов до складу Комітету ООН з прогресивного розвитку міжнародного права та його кодифікації (Н.-Й., 1947), а згодом став членом Комісії міжнародного права ООН (Н.-Й., 1949–1951), що продовжила роботу попереднього комітету. Член і перший заступник голови Комісії з прав людини ООН (1947–1949), до функцій якої у цей період належала розробка проекту Загальної декларації прав людини. Очолював делегацію УРСР на сесіях Конференції ООН з морського права (Н.-Й., 1958; Женева, 1960). Був членом Постійної палати Третейського суду в Гаазі (1957–1969).
    У 1960 на 15-й сесії Генеральної асамблеї і Ради безпеки ООН В.М. Корецького обрано членом Міжнародного суду ООН у Гаазі, а з 1968 по 1970 рік він – віце-президент цього Суду. Володимир Михайлович був почесним членом Індійського товариства міжнародного права (з 1960); член-кореспондентом (з 1965), дійсним (з 1977), а потім почесним (з 1983) членом Інституту міжнародного права (м. Гент, Бельгія); академіком Мексиканської академії міжнародного права (з 1968); член-кореспондент Аргентинської асоціації міжнародного права (з 1971).
    В.М. Корецький – єдиний вчений-юрист у колишньому СРСР, який був удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці (1980). 15 лютого 1990 року Рада Міністрів УРСР присвоїла ім’я В.М. Корецького Інститутові держави і права АН України.

 ВИДАННЯ У ФОНДІ РІ КУП НАНУ, ЯКІ ВИСВІТЛЮЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ В.М.КОРЕЦЬКОГО

31.jpg Денисов В.  Володимир Михайлович Корецький у літописі юридичної науки України
/ В.  Денисов // Право України.  2008. 
№ 11.  С. 131-136. 
32.jpg Денисов В.  Володимир Михайлович Корецький - видатний вітчизняний юрист-міжнародник
/ В. Денисов // Право України. 2012.
№ 3/4. С. 529-533.
33.jpg Енциклопедія міжнародного права : У 3 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко, В.Н. Денисов (співголови) та ін., ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.  Т. 2. Е-Л.  К. : Академ періодика, 2014. С.791-796
34.jpg Наукові читання, присвячені пам'яті Володимира Михайловича Корецького: збірник наукових праць. Вип. 9 / Національна академія наук України ; Київський університет права ; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін.]. – Л., ТОВ «Західно-український консалтинговий центр», 2016. – 530 с.


    Збірник підготовлений у Київському університеті права НАН України, присвячений пам’яті видатного українського правознавця академіка Володимира Михайловича Корецького та  осмисленню сучасних проблем розвитку права в Україні, ідеям та проблемам формування правової системи нашої держави, актуальним проблемам сучасного міжнародного публічного й приватного права, міжнародного господарського права, цивільного права західних держав тощо. Адже саме зараз, коли зростає роль і значення юридичної науки у розбудові нашої держави, проведення наукових читань, присвячених пам’яті видатного українського правознавця Володимира Корецького, є закономірним явищем.
35.jpg Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України. Наукові досягнення за 50 років (1949-1999) / Відп. редактор Ю.С. Шемшученко.– К., 1999.– 347 с.

    У книзі висвітлюються етапи становлення і розвитку Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України за 50 років, показано основні напрями його наукової діяльності, творчі досягнення і перспективи, зв’язок з практикою, міжнародні контакти тощо.
36.jpg Корецкий В.М. Избранные труды: В 3-х книгах / В. М. Корецкий ; редкол.: Ю. С. Шемшученко [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого, Киев. ун-т права.  Киев : Юридична думка, 2015 .

    Видання приурочене до 125-річчя з дня народження вченого
37.jpg Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. К.: "Укр. енцикл.", 2001.  Т. 3: К - М. С.349

    Юридична енциклопедія — перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право.
38.jpg Антологія української юридичної думки : В 10 томах. Т. 8 / Редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. – К. : Вид. дім "Юридична книга", 2004.568 с.

Корецкий В.М. Проект Иржи Подебрада об организации мира и современность. // Антологія української юридичної думки : В 10 томах. Т. 8 / Редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. – К. : Вид. дім "Юридична книга", 2004. С.516-528  
Корецкий В.М. Международное хозяйственное право // Антологія української юридичної думки : В 10 томах. Т. 8 / Редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. – К. : Вид. дім "Юридична книга", 2004. С. 529- 567


39.jpg Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б.Усенко, Т.І.Бондарук; За заг. Ред. Ю.С.Шемшученка. : Ін Юре, 1998.503 с.

Корецкий В.М. «Общие принципы права» в международном праве // Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б.Усенко, Т.І.Бондарук; За заг. Ред. Ю.С.Шемшученка. : Ін Юре, 1998. С.261-296
ДОДАТКОВО: БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ В.М.КОРЕЦЬКОГО, РОЗМІЩЕНИХ У БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ
1. Бігун В.  Конкурс Корецького 2011: традиції, новації та результати / В. Бігун // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 12. - С. 143-147.
2. Боліла А. С. Кредо вченого – гуманізм : до 120-річчя від дня народження В. М. Корецького (1890-1984) / А. С. Боліла // Календар знаменних і пам'ятних дат. 2010. - № 1.  С. 66-71.
3. Владимир Михайлович Корецкий. Киев, 1984. 60 с.
4. Владимир Михайлович Корецкий. К 70-летию со дня рождения. М., 1960. С. 7.
5. Владимир Михайлович Корецкий (К 80-летию со дня рождения) // Советское государство и право. М., 1970.  № 5.  С. 150.
6. Владимир Михайлович Корецкий (К 90-летию со дня рождения) // Советское государство и право. М., 1980.  № 2. С. 139-141.
7. Головченко В. І. Корецький Володимир Михайлович // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. К: Знання України, 2004. Т.1. 760с.
8. Денисов В.Н. Владимир Михайлович Корецкий (1890-1984) // Известия вузов. Правоведение. М., 1986. № 5. С. 74.
9. Денисов В. Н. Корецький Володимир Михайлович // Енциклопедія історії України. Т. 5. Київ, 2009. С. 154–156.
10. Денисов В.Н. Наукова спадщина академіка В.М. Корецького та сучасний розвиток науки міжнародного права // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. К.-Дніпропетровськ., 2003.
11. Корецький Володимир Михайлович // Енциклопедія історії України : у 10-ти т. / В. А. Смолій (гол. ред.) [та ін.]. К., Наукова думка, 2008. Т. 5.С. 154-156.
12.Корецький Володимир Михайлович // Українська радянська енциклопедія (2 видання). Т. 5. Київ, 1980. С. 402.
13. Корецький Володимир Михайлович // Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Випуск 5. Біографічна частина: А-М / Відп. ред. М. М. Варварцев. К.: Ін-т історії України НАН України,
14.Михайлов А. Професор Корецький: права людини / А. Михайлов // Урядовий кур’єр. 2008. - 3 вер. С. 8.
15.Національна академія наук України. 1918–2008: Персональний склад. Київ, 2008. С. 50.
16. Перетерский И.С. Рец. На кн.: В.М. Корецкий. Очерки международного хозяйственного права // Советское право. 1929.№ 12. С. 35.
17.Шаповал А. І. Корецький Володимир Михайлович // Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Путівник. Київ, 2017. С. 264–267.
18. Шемшученко Ю. С. Корецький Володимир Михайлович // Енциклопедія сучасної України. Т. 14. Київ, 2014. С. 481.
19. Шемшученко Ю. С. Кредо вченого – гуманізм : до 100-річчя від дня народження академіка АН УРСР В. М. Корецького / Ю. С. Шемшученко // Вісник АН УРСР. 1990. № 4. С. 83-86.
НАУКОВІ ПРАЦІ В. М. КОРЕЦЬКОГО
Корецкий В. М. Избранные труды : в 2-х кн. / В. М. Корецкий ; гл. ред. В. Н. Денисов. - К. : Наук. думка, 1989. - Кн.1. - 344 c.
У першій книзі вміщено роботи, присвячені міжнародному приватному праву, написані автором в період після встановлення Радянської влади в Україні і до кінця 30-х років. В них розкривається ряд найважливіших проблем міжнародного приватного права, які мали велике значення для захисту зовнішньоекономічних інтересів України. В книгу увійшла одна з фундаментальних робіт вченого - нариси англо-американської доктрини і практики міжнародного приватного права.
Серед них - проблема «набутих прав», «Застереження про публічний порядок», «Конфлікт кваліфікацій», а також застосування зворотного відсилання в англійському праві, що зачіпає питання права колоній.
Для науковців, викладачів історії держави і права, студентів юридичних факультетів. (2)
Корецкий В. М. Избранные труды : в 2-х кн.. / В. М. Корецкий ; гл. ред. В. Н. Денисов. - К. : Наук. думка, 1989. - Кн.2. - 414 с.
У другій книзі розміщені праці, присвячені проблемам міжнародного приватного та публічного права. У їх числі роботи, що висвітлюють питання «національності» юридичних осіб (корпорацій), загальних принципів права в міжнародному праві, основні права і обов'язки держав, питання міжнародного морського права.
Заслуговує на увагу робота автора, присвячена протиправності випробувань термоядерної зброї у відкритому морі. Нариси будуть корисні науковцям, викладачам історії держави і права, студентам юридичних факультетів.
Корецкий В.М. Избранные труды: В 3-х книгах / В. М. Корецкий ; редкол.: Ю. С. Шемшученко [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого, Киев. ун-т права.  Киев : Юридична думка, 2015 .
Т.3:
Законодательство Литовской Республики в области гражданского права и процесса …………………………………………………………………………С. 22
Платеж по векселям в червонцах ……………………………………………...С. 29
Вопрос о влиянии обесценения денег на исполнение обязательств в германской юриспруденции …………………………………………………………………С. 32
Проблемы международного торгового права в советском праве (пер. с немецкого И. Н. Проценко, С. А. Мельник и Е. Н. Котенко)……………….. С.36
Алексей Иванович Терехов …………………………………………………….С.96
Принцип «открытых дверей» (open door) ……………………………………..С.99
К вопросу о разрешении трудовых конфликтов, возникающих на иностранных торговых судах …………………………………………………………………С.106
Польське міжобласне приватне право (загальна характеристика) …………С.117
Лекции по истории государства и права ……………………………………..С.128
Иммунитет во Франкском государстве……………………………………… С.128
Суд во Франкском государстве ……………………………………………….С.138
Судебный процесс во Франкском государстве……………………………… С.164
Суд фемов ………………………………………………………………………С.195
Проект Юрия Подебрада об организации мира и безопасности…………… С.203
Военный строй Франкского государства …………………………………….С.218
Створення воєнних баз США на чужих територіях — порушення міжнародного права……………………………………………………………………………. С.245
Монтеск'є ……………………………………………………………………….С.267
Не дать свершиться беззаконню……………………………………………… С.282
Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы (вступительные статьи к отдельным памятникам права)…………………... С.283
Саксонская правда (802-803 гг.)……………………………………………… С.283
Капитулярии ……………………………………………………………………С.284
Иммунитетные грамоты………………………………………………………. С.285
Формулы (Формуляры актов)………………………………………………… С.285
Гинкмар. О дворцовом порядке ........................................................... ……….С.286
Правда Этельберта................................................................................ ………..С.287
Правда Инэ.......................................................................................................... С.287
Правда (Судебник) Альфреда .......................................................................... .С.288
Законы Этельстана (927-937 гг.)....................................................................... С.289
Законы Кнута ...................................................................................................... С.290
Закон об ордалии горячим железом и (кипящей) водой ................................ С.291
О правах и обязанностях отдельных лиц ......................................... ……….  С.292
О судьях (Каковым должен быть судья) ......................................................... С.292
Земский мир.........................................................................................                С..292
Вормский конкордат 1122 года ............................................................             С.296
«Золотая булла» (1356 г.).....................................................................               С.297
Україна в міжнародних організаціях ..............................................................  С.301
Міжнародно-правова суб'єктність УРСР.......................................................   С.311
Отказ в правосудии (К решению Международного суда по делу о Юго-Западной Африке)............................................................                                   С.329
Радянська багатонаціональна держава - уособлення єдності і дружби братніх республік.......................................................................                                       С.340
A history of the declarations on the fundamental rights and duties of states.......................................................................................                               С.346
Выступление профессора В. Корецкого на заседании Комитета воздушного права Ассоциации международного права.........................                              С.381
Размышления профессора Корецкого по поводу предупреждения загрязнения морской среды, представленные в рамках работы Двенадцатой комиссии Института международного права.........                                                           С.384
Деятельность В. М. Корецкого как члена Международного Суда ООН....  С.389
South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa)               С.389
Case concerning the Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom). Preliminary objections. Judgment of 2 December 1963..............................................................                                                          С.397
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) (New Application: 1962). Judgment of 24 July1964                                                       С.398
North Sea Continental Shelf cases (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands). Judgment of 20 February 1969                    С.400
Certain Expenses of the United Nations (Article 17, paragraph 2, of the Charter).
Advisory proceeding of 20 July 1962....................................................                С.412
РЕЦЕНЗИИ, ОТЗЫВЫ, НАУЧНАЯ ПОЛЕМИКА
Рец.: [«Ostrecht» Monatsschrift fur das Recht der osteuropäischen Staaten. Herausgegeben von Dr. H. Freund, Dr. U. Kukser, sept. 1925                            С.440
Рец.: Проф. А. Н. Макаров Правовое положение иностранцев в СССР. - Юрид. изд. НКЮ РСФСР, Москва, 1924 г                                                                   С.442
Некоторые соображения к докладу профессора Hans Thieme «Das Heilige Römische Reich und seine Glieder (1200-1806)».                                               С.445
Замечания, сделанные академиком АН УССР В. М. Корецким (Киев) по докладу Ganies Post (USA): «Sovereignty and its limitations in the Middle Ages (1150-1350)» ...............................................................                                        С.449
Рец.: Про курс міжнародного приватного права: [Лунц Л. А. Курс международного частного права: В 3-х т. - М.: Госюриздат, 1959-1966]............................................................................                                         С.452
Рец.: Фундаментальна праця з історії держави і права Української РСР...  С.455
Дискуссия В. М. Корецкого и Г. К. Матвеева на заседании Ученого совета
сектора государства и права АН УССР 18 июня 1952 г ........................         С.459
Отзыв на статью ректора Белградского университета Б. Т. Благоевича ....  С.461
Політична організація суспільства / ред. В. М. Корецький. - К. : Наук. думка, 1967. - 447 с.
Збірник був підготовлений колективом авторів, серед яких В. М. Корецький. Ним, у співавторстві, був підготовлений розділ «Українська РСР - складова частина єдиної союзної держави», де охарактеризовані суверенітет України, право на територіальне верховенство, право на зовнішні зв'язки з іноземними державами, участь у міжнародних організаціях та інші питання. Робота підготовлена Сектором держави і права АН УРСР за участю Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Видання адресоване вивчаючим історію України, історію держави і права, студентам усіх форм навчання, викладачам, аспірантам, адвокатам, юристам, а також широкому колу читачів.
Саксонское зерцало: памятник, комментарии, исследования. / АН СССР, Ин-т государства и права ; ред. В. М. Корецкий. - М. : Наука, 1985. - 271 c.
Це видання було підготовлено академіком АН УРСР В. М. Корецьким. Видання містить вперше опублікований текст російською мовою одного з найбільших пам'ятників права середньовічної Європи. Історико-юридичне дослідження було проведено професором Л. І. Дембо, членом-кореспондентом АН СРСР Г. А. Аксененко і кандидатом юридичних наук В. А. Кікоть. Публікація розкриває соціальну природу і характерні особливості даного пам'ятника права. Показано вплив «Саксонського зерцала» на еволюцію феодальної правової системи.
Таке видання буде корисним джерелом цінної інформації для фахівців, які проводять науково-дослідну та викладацьку роботу з історії середніх віків, історії держави і права, історії Німеччини, а також для широкого кола читачів. 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28