Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Віртуальні виставки >> Художня література як засіб естетичного виховання студента-юриста (Серійні видання, що містяться у фонді бібліотеки РІ КУП НАНУ)
Художня література як засіб естетичного виховання студента-юриста (Серійні видання, що містяться у фонді бібліотеки РІ КУП НАНУ)
 СЕРІЯ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА»
1.jpg І. Карпенко- Карий Хазяїн: Драматичні твори .Х.: Фоліо, 2008

«Хазяїн» — соціальна комедія Івана Карпенка-Карого, написана в 1900 році. У ній драматург висвітлює явище становлення нової селянської української буржуазії в кінці 19 ст. Автор характеризував п'єсу, як злу сатиру на людську любов до стяжання без жодної іншої мети.
Іван Карпенко-Карий виношував образи сільського мільйонера Терентія Пузиря та його оточення понад 10 років, з часу написання п'єси «Сто тисяч». Роботу над твором він завершив весною 1900 на хуторі Надія, названому так на честь першої дружини, Надії Тарковської. Прообразами головного героя п'єси, Терентія Пузиря, були українські підприємці на зразок Терещенків та Харитоненків, становлення яких відбувалося в умовах розвитку капіталізму в тодішній Російській імперії і на території України, зокрема. Через образ Терентія Пузиря, вихідця з селян, який швидко розбагатів, скуповуючи землі, Карпенко-Карий проводить основну ідею твору — моральне звиродніння стяжателя, для якого зиск понад все, і який не зупиняється перед жодними аферами, лише б помножити свої статки.

2.jpg Тарас Шевченко Вірші.Поеми. Х.: Фоліо, 2008Твори Шевченка,  незважаючи на дату їхнього створення, звучать як ніколи актуально в період становлення України. Відкинувши історичні нашарування, в них можна знайти політичну програму для розвитку нашої держави. Не дарма один з найвідоміших віршів поета має в назві слова: "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…". Історичний контекст поетичних творів Шевченка є цінним матеріалом для виховання національної самосвідомості українства, перлиною для підростаючого покоління, народженого в умовах політичної свободи. До книги увійшли вірші та поеми Т.Г.Шевченка різних періодів творчості.
3.jpg
Богдан – Ігор Антонович На другому березі: Фрагменти незакінченого роману. Х.: Фоліо, 2008.  


Вперше фрагменти роману, як і інші прозові напрацювання, було надруковано в журналі «Сучасність» 1992 року, згодом увійшли до видання «Твори» 1998 року, врешті з’явилися в «Повному зібранні творів» Роман Б.-І. Антонича «На другому березі» є історією про дружбу, нещасливе кохання, дорослішання, проблему неоднозначності життя, а також сутність і мету поезії.

4.jpg
Остап Вишня Мисливські усмішки . Х.: Фоліо, 2007
«Мисливські усмішки» — це розповідь від першої особи. Вони займають особливе місце в творчості Остапа Вишні. Джерело «Мисливських усмішок» — особистий досвід письменника, розповіді друзів та знайомих, народна сатира і гумор. Вони хоча й «мисливські», але вчать не нищити природу, а навпаки — доглядати за нею, берегти для нащадків. Остап Вишня писав:«Любіть, дорогі друзі, охоту, а ще більше природу, бережіть її, охороняйте її». Головним персонажем збірки є, одночасно й оповідачем, — мисливець або рибалка, з почуттям гумору, який розповідає цікаві «бувальщини» з мисливського побуту. Як правило, в основі історій лежить такий улюблений засіб народної творчості — художнє перебільшення.

5.jpg Володимир Малик Князь Кий: Роман.Х.: Фоліо, 2009


Головною темою творчості відомого майстра української літе¬ратури Володимира Малика (1921—1998) була вітчизняна історія, від сивої давнини до наших часів.  Дія роману «Князь Кий»  відбувається у середині першого тисячоліття, коли після роздроблення держави легендарного гуннського вождя Аттіли його спадкоємці намагалися підкорити східнослов’янські племена. За цей роман 1983 року письменник був нагороджений літературною премію імені Лесі Українки.
6.jpg
Р.Іваничук Четвертий вимір;Шрами на скалі: Романи.– Х.: Фоліо, 2007
Роман Іваничук — автор близько п’ятнадцяти історичних творів, в яких він намагається заповнити білі плями в нашій історії, розповідає про видатних діячів України минулих років. «Четвертий вимір» — твір, за який письменник був удостоєний Національної премії ім. Т. Шевченка, присвячений Миколі Гулаку, другу й соратнику великого Кобзаря, відомому математику, юристу, перекладачу-поліглоту, котрий володів майже двадцятьма мовами, людині, яка після ув’язнення в Шліссельбурзькій фортеці за свою діяльність у Кирило Мефодіївському товаристві не мала права повернутися в рідну Україну. У романі «Шрами на скалі» розповідається про останні роки Каменяра — видатного українського письменника Івана Франка.

7.jpg
Ю. Мушкетик Смерть Сократа: Повісті оповідання. Х.: Фоліо, 2008
Історія давньогрецького філософа і мислителя Сократа добре всім відома: він вибрав смерть від отрути, але не відмовився від своїх поглядів. У своїй повісті «Смерть Сократа» Юрій Мушкетик показує на цьому прикладі, що питання вибору істини, безкомпромісність є актуальним і в наш час. Його Сократ викликає величезну повагу передусім твердістю свого духу, адже він розуміє, що головне для людини – жити за законами своєї совісті. До книжки увійшли також повісті «Суд над Сенекою», «Жовтий цвіт кульбаби», «Селена» та «Літній птах на зимовому березі».

8.jpg
Н. Костомаров Черниговка. Исторические портреты: Повесть. Х.: Фолио, 2007Микола Іванович Костомаров (1817-1885) - видатний історик, етнограф, фольклорист і письменник. Незмінний жвавий інтерес його до української історії, культури та побуту українців знайшов вираз в численних наукових працях і художніх творах.
У цю книгу увійшла повість «Чрніговка», що розповідає про трагічні події другої половини XVII століття, і яскраві історичні портрети видатних діячів вітчизняної історії: князів Володимира Святого і Володимира Мономаха, митрополита Петра Могили та інших. 


9.jpg
Олександр Ільченко Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця. Х.: Фоліо, 2009
Події в романі відбуваються після смерті Богдана Хмельницького. Автор розповідає про  пригоди Козака Мамая — мандрівного запорожця, вояки і гультяя, жартуна і філософа, безстрашного лукавця і навіть... чаклуна, який може покликати на допомогу магічні сили, рятуючись від небезпек. Якось Ільченко сказав: «Коли в скрутну хвилину люди не плачуть, а сміються, вони — проти будь-якого ворога дужчі». Про це його роман-епопея, який за всіма параметрами підпадає під визначення «шедевр» і який критики ставлять в один ряд з творами Сервантеса «Дон Кіхот» і Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель».

10.jpg
Гнат Хоткевич Авріон. Камінна душа: Повісті. Х.: Фоліо, 2008

У книгу талановитого прозаїка, драматурга, критика увійшли дві повісті – «Авірон» на антиклерикальну тематику і «Камінна душа», основою сюжету якої стала народна пісня «Павло Марусяк і попадя» про нещасливе кохання молодої красуні – дружини сільського попа і ватажка опришків Марусяка, «орла полонинського», взагалі це твір про Карпати, про життя гуцулів – працелюбного і в волелюбного народу, його історію, побут, звичаї. Навряд чи є в українській культурі особистість, котра проявила б себе так багатогранно, як Гнат Хоткевич, який творив у різних галузях мистецтв, літератури, техніки.  

11.jpg
Барка В. Рай: Роман. Х.: Фоліо, 2009
Серед видатних українських письменників XX століття слід назвати ім’я поета і романіста Василя Барки (Очерет Василь Костянтинович) (1908–2003). Уже першими віршами він заявив про себе як «чужерідне тіло», яке система намагалась виштовхнути (і виштовхнула-таки!) з «комуністичного раю». Саме цей «рай» показав В. Барка у своєму першому романі «Рай», що вийшов у 1953 році у Нью-Йорку і зараз є маловідомим українському читачеві. У його основі –автобіографічні спомини самого автора. Головний герой – професор слов’янської філології Антон Никандрович Споданейко, внутрішнє життя якого, цінності та думки близькі письменникові. Розповідаючи всього про дві доби життя пересічних українців (20 і 21 червня 1941-го) в умовах сталінського режиму, В. Барка спростовує міф про нього як земний рай. Автор показує, як, за формулою Достоєвського, «диявол з Богом борються, а поле бою – серця людей».
СЕРІЯ «ЗНАМЕНИТІ УКРАЇНЦІ»
12.jpg
Кралюк П.М. , Хаврук Я.Я. «Князі Острозькі». Х.: Фоліо, 2012Вагому роль в історії українських земель періоду Середньовіччя відіграла династія князів Острозьких, зокрема її представники - Костянтин Іванович (бл. 1460-1530) та його син Василь-Костянтин (1526-1608). Саме князі Острозькі після розпаду Київської Русі, а пізніше загибелі Галицько-Волинської держави виступили продовжувачами давньоруських політичних та культурних традицій. Про це свідчать найяскравіші діяння представників цієї династії - військові перемоги над татарами, Оршанська битва, видання Острозької Біблії 1581 р., заснування першої вищої школи на східнословянських землях, видавнича діяльність Острозької друкарні, боротьба проти Берестейської унії тощо.

13.jpg
Тома Л.В. Володимир Вернадський. Х.: Фоліо, 2012В історії науки важко уявити вченого, який би зробив так багато для людства, як Володимир Вернадський. Природознавець, філософ, основоположник генетичної мінералогії, біогеохімії, радіогеології, вчення про живу речовину, теорії ноосфери як якісно нового стану розвитку біосфери, він був «хрещеним батьком» багатьох науково-дослідних інститутів, музеїв, наукових шкіл, організатором і першим президентом Української академії наук, захисником академічних свобод, принципів демократії, справедливого розв’язання національного питання в Україні.

14.jpg
Тома Л. Данило Апостол. Х.: Фоліо, 2012Данило Апостол (1654–1734), ставши гетьманом Лівобережної України у скрутний для країни час, незважаючи на свій більш ніж поважний вік (73 роки), зумів залишити помітний слід в історії України: саме за його петицією Анна Іоаннівна у так званих «Решительных пунктах» підтвердила – хоч і обмежену – козацьку автономію. Не маючи змоги вести самостійну зовнішню політику, Апостол кинув усі сили на піднесення економіки, взявся за викорінення корупції, впорядкування земельних відносин. І, звичайно, старий гетьман постійно зміцнював безпеку України: за часів його правління будується Українська оборонна лінія від Дніпра до Сіверського Дінця, завдяки його сприянню в Україну повертаються запорозькі козаки і засновують Підпільненську Січ.

15.jpg
Коляда І.А., Биба Є.В. Отаман Іван Сірко. Х.: Фоліо, 2012
Іван Сірко (1605 (1610)—1680) — один з найвидатніших політичних діячів і полководців України. Своєю ініціативою, енергією і воєнною вдачею Сірко здобув на Запоріжжі небувалу шану. Вісім разів Запорозька Січ обирала його ко¬шовим отаманом. Відчайдушно, із усім козацьким заповзяттям протистояв він татарсько-турецьким нападам, що загрожували геноцидом українському народові. Узявши участь у 55 битвах, Сірко майже завжди виходив із них переможцем, що й уславило його серед нащадків навіки.

16.jpg
Швець С.А. Переяславська рада. Х.: Фоліо, 2012


В історії України, напевно, немає більш суперечливої в оцінках істориків події, ніж Переяславська рада 1654 року. Ще М. Грушевський слушно зауважував, що ніхто ні тоді, у ХVII столітті, ні пізніше й гадки не мав про те, якого значення набуде з часом ця подія для нашої країни. І зараз залишається більше питань, ніж відповідей. У виданні наведено матеріали з багатьох джерел, у яких з різних точок зору висвітлюється проблема українсько-російського зближення 1653—1655 років.

17.jpg Авдеенко В.А. Киевские князья монгольской и литовской поры. Х.: Фолио, 2011

Розквіт Київської Русі як держави припав на правління Ярослава Мудрого, і ні при одному князеві після нього, навіть при Володимирі Мономаху, Русь не досягала подібної величі. До нашестя Батия - в середині XIII століття - із-за безперервних князівських міжусобиць і боротьби за владу Київська Русь підійшла, практично повністю втративши минулу могутність і єдність. У книзі описується один з найбільш складних періодів історії Русі, коли колись сильна держава Східної Європи стала васалом спочатку монголо-татарських завойовників, а потім Великого князівства


18.jpg
Духопельников В.М. Владимир Мономах. Х.: Фолио, 2009Розквіт Київської Русі як держави припав на правління Ярослава Мудрого, і ні при одному князеві після нього, навіть при Володимирі Мономаху, Русь не досягала подібної величі. До нашестя Батия - в середині XIII століття - із-за безперервних князівських міжусобиць і боротьби за владу Київська Русь підійшла, практично повністю втративши минулу могутність і єдність. У книзі описується один з найбільш складних періодів історії Русі, коли колись сильна держава Східної Європи стала васалом спочатку монголо-татарських завойовників, а потім Великого князівства

19.jpg
Духопельников В.М. Княгиня Ольга. Х.: Фолио, 2009

Княгиня Ольга була першою і єдиною жінкою, яка стала правителькою однієї з найбільших на ті часи держав Європи - Київської Русі. Вона не вела завойовних воєн, а направила усю свою енергію на внутрішню політику, тому на довгі часи народ зберіг про неї добру пам'ять: княгиня провела адміністративно-податкову реформу, яка полегшила положення простих людей і упорядкувала життя в державі.
І нарешті, Ольга першої з російських князів офіційно прийняла християнство і була канонізована Російською православною церквою ще в домонгольский


20.jpg
Мицик Ю. Св.Петро Могила. Х.: Фоліо, 2012

Петро Могила належить до тих людей, чиї імена символізують відродження нації. Біля витоків прославленої далеко за межами України Києво-Могилянської академії поряд з іншими культурними діячами XVII ст. стоїть і Петро Симеонович Могила.
Значення діяльності святого Петра Могили — одного з найвидатніших церковних, культурних і політичних діячів України — важко переоцінити. Недарма час, протягом якого він був митрополитом, називають Могилянською добою. Київська митрополія при Петрі Могилі набула найбільшої самостійності та авторитету за весь період XIII—XVIII ст. 1996 року Петра Могилу було канонізовано Православною Церквою.

СЕРІЯ «ГРАФІТІ»
21.jpg Артем Чех Пластик: Повість. Х.: Фоліо, 2008
Пластик — це матеріал, з якого зроблені декорації цієї книги. Щоправда, люди, емоції, навіть мрії — теж пластик. І головний герой, чотирнадцятирічний хлопець, який не має навіть імені, намагається пробитися крізь товщу сірого мертвого матеріалу заради… чого? Саундтреком до цієї повісті найкраще слугуватиме «Fake Plastic Trees» Radiohead.


23.jpg Артем Чех Анатомічний атлас. Важко бути жабою. Х.: Фоліо, 2008
«Анатомічний атлас» - це книга про те, чого не варто робити, аби не зіпсувати собі життя. Ця книга про життя, яке зіпсоване тим, чого, в принципі, робити не варто. Це пацаняча антиутопія. Це анатомія больових точок покоління автора. Але передовсім - це історія про Віталіка і про те, як важко бути жабою...
22.jpg Артем Чех Сині двері зліва . Х.: Фоліо, 2009
«Сині двері зліва» — нова книга автора. Безкінечно принциповий та безсумнівно чесний. Нестерпно наївний та безмежно вихований. Він, сільський лікар-терапевт, який сумлінно витягав з дитячих горлечок сливові кісточки, приїхав зорювати кам’яне серце столиці. Він — наш Головний Герой. Герой нашого часу. Часу безпринципного, оманливого, цинічного та невихованого.

24.jpg Олександр Ірванець Загальний аналіз: оповідання, повість. Х.: Фоліо, 2010
Оповідання і повість, що складають нову збірку О. Ірванця «Загальний аналіз», написані протягом останнього десятиліття. Цвинтар, приміська електричка, підземелля Київського метрополітену, кручі над Дніпром — ось декорації, у яких відбувається дія. Велетенська ящірка Очамимря, що залюбки ковтає людей, львівський нічний сторож у музеї, до колекції якого потрапила Українська Ідея, медсестри і санітари психоневрологічного відділення лікарні, які мають безмежну владу над хворими, — персонажі творів О. Ірванця, що фантасмагорично віддзеркалюють наш з вами реальний світ.


25.jpg Олександр Ірванець Рівне/ Ровно (Стіна): нібито роман. Х.: Фоліо, 2010
Цей роман, завершений і вперше опублікований 2000 року, можна віднести до жанру «пророцтв», або, науковою мовою, антиутопій. Ще можна сказати, що автор передбачив одне з роздоріж, на якому ще зовсім недавно стояла наша країна – розділення України на Східну та Західну. Що насправді розділяє стіна, якщо її побудувати по живому тілу міста, країни? На що здатна людина, чиє дитинство й молодість залишились в недосяжності у кількох кілометрах поруч? Сашко Ірванець, який “побачив її, Стіну. Побачив її у своєму рідному місті” розповідає про це досить переконливо. Стає моторошно. Хочеться будь-що не допустити ситуаціїї, коли ти мусиш відповісти собі…
26.jpg Олександр Ірванець Мій хрест. Х.: Фоліо, 2010
Ця книжка є найповнішою на сьогодні збіркою віршів Підскарбія «Бу-Ба-Бу»: від текстів, яким уже близько трьох десятиліть, і до написаних в останні роки. Твори, зібрані під однією обкладинкою, яскраво характеризують особистість автора з різних боків. Тож вибагливий поціновувач поезії знайде тут і тонкі ліричні мініатюри, і закличну віршовану публіцистику, і гостру сатиру, що її вістря спрямоване в бік тих поодиноких недоліків, які ще почасти присутні в нашому житті. Поезія Ірванця може подобатися чи дратувати – але вона ніколи не залишить читача байдужим.


27.jpg Ирэн Роздобудько Последний бриллиант миледи: авантюрный детектив. Х.: Фолио, 2012
«Останній діамант міледі» - це детектив – не зовсім традиційний для цієї письменниці жанр. Все починається як у класичному детективі. Помирає багата жінка, яка залишила по собі багато коштовностей та інших цінних речей. А тут починаються справжні пригоди. Книга описує життя таких різних людей. Таємниці, пошуки істини, вбивства та небезпека. Закінчується все, як того і варто сподіватися щасливо.


28.jpg Ирэн Роздобутько Амулет Паскаля: роман. . Х.: Фолио, 2012
Одна з головних площин інтерпретації цього твору — роль у нашому житті фантазії. Уява, створений нами самими світ є єдиним місцем, де нам затишно та спокійно, єдиний, де ми можемо існувати. Справжнє життя, свобода, таємниця та кохання, за логікою твору пані Роздобудько залишаються тільки в літературі, лише у вигадках письменників». Інший варіант - фізіологічний, згідно з яким головна героїня, що потрапляє до лікарні після спроби суїциду, перебуває в стані, для якого характерна «занадто збуджена фантазія, що створила дивака мсьє Паскаля та всіх його друзів


29.jpg Тарас Прохасько Лексикон таємних знань: новели. Х.: Фоліо, 2011

У цій книзі немає чіткого сюжету, жорстокої прив"язки до часу й простору, пафосу й спроб «навчити життю». Зате в ній багато почуттів і пахощів, кави й сигарет, любові й зрад, простоти й складності життя одночасно. «Лексикон таємних знань» - це мереживо слів і плетиво емоцій, філософських роздумів, які стануть принадою для читача, що не боїться інтелектуальної прози і хоче отримати від книжки не розвагу, а естетичне задоволення.


30.jpg Скрябин, Кузьма Я, Победа и Берлин : Повести. Х.: Фолио, 2008
До збірки увійшли дві повісті, а також тексти відомих пісень групи. Перша повість — «Я, “Побєда” і Берлін» — проникнута яскравим почуттям гумору, веселим настроєм і, напевне, розсмішить навіть дуже серйозних читачів. Події відбуваються навколо старого і пошарпаного автомобіля марки «Побєда», на якому Андрій зі своїм другом Бардом подорожують до столиці Німеччини.
Друга повість — «Місто, в якому не ходять гроші» — зовсім інша за жанром. Це невесела історія про дівчину Алісу, яка через збіг обставин опинилася в жахливому місті, де панують людинонена¬висництво, нечувана жорстокість і нелюдські порядки, — місті, з якого немає дороги назад…


 
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28