Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Student life >> Самоврядування
Студентська рада
Студентська рада є вищим виборним представницьким органом студентського самоврядування.

Дiяльнiсть Студентської ради РІ КУП НАН України здійснюється за такими напрямами:

- Забезпечення виконання студентською молоддю своїх обов’язкiв - як громадянина i студента.
- Сприяння навчальнiй, науковiй та творчiй дiяльностi студентiв.
- Сприяння i створення необхiдних соцiально-побутових умов для студентiв інституту. Надання рекомендацiй при поселеннi студентiв до гуртожитка інституту.
- Органiзацiю дозвiлля та вiдпочинку студентiв.
- Пропаганду здорового способу життя, запобiгання вчиненню студентами правопорушень.
- Участь в охоронi громадського порядку. - Захист законних прав та iнтересiв студентiв в органах державної влади.
- Виховання патрiотизму, моральних та етичних норм.
- Органiзацiю культурно-освiтньої та фiзкультурно-масової роботи.

Керівний склад студради:


 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28