Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Academic Life >> Різне >> Рецензія на науково-практичне видання "Комерційні найменування: основні правові аспекти"
Рецензія на науково-практичне видання "Комерційні найменування: основні правові аспекти"

РЕЦЕНЗІЯ
на науково-практичне видання
„Комерційні найменування: основні правові аспекти”,
підготовлене в Міжнародному центрі правових проблем
інтелектуальної власності при Інституті держави і права
ім. В. М. Корецького НАНУ авторським колективом у складі
Бошицького Ю.Л., Козлової О.О., Андрощука Г.О.

      Сьогодні в Україні надзвичайно актуальним є дослідження правових проблем у сфері законодавчого регулювання інтелектуальної власності. Це пов’язано з тим, що процес гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу і приведення його у відповідність із загальноприйнятими міжнародними стандартами вимагає ефективного забезпечення правового захисту об’єктів інтелектуальної власності. До об’єктів інтелектуальної власності належить і комерційне (фірмове) найменування. Законодавче врегулювання правовідносин, пов’язаних з комерційними найменуваннями, сьогодні є беззаперечною необхідністю. Однак, нормативного акту, який би врегульовував питання охорони комерційних найменувань, в правовому полі нашої держави немає, хоча суспільні відносини щодо використання комерційних найменувань склалися вже давно. Необхідно відмітити також, що в юридичній літературі відчутно спостерігається брак наукових досліджень стосовно комерційних найменувань.
      Зважаючи на вищевикладене, науково-практичне видання, підготовлене Міжнародним центром правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, є надзвичайно своєчасним та актуальним.
      Авторами в цій роботі розглядається ряд нагальних правових проблем в сфері охорони комерційних найменувань, що виникають у сучасних умовах існування ринкових відносин. У роботі проаналізовано теоретико-правові та практичні аспекти поняття комерційного найменування, розглянуто його значення в економічному житті держави, прослідковано історичний розвиток законодавства щодо правової охорони комерційних найменувань, розкрито особливості змісту права на комерційне найменування.
      На особливу увагу з позиції вдосконалення національного законодавства у галузі інтелектуальної власності в умовах інтеграції України в ЄС, заслуговують висвітлені авторами питання щодо діяльності міжнародних організацій по правовому регулювання комерцйних найменувань, подано коментар відповідних міжнародних законодавчих актів. Змістовним є також порівняльний аналіз законодавств і правових доктрин зарубіжних країн із законодавством України щодо охорони комерційних найменувань, запропоновано певні удосконалення чинного національного законодавства в зазначеній сфері.
      Також у цій роботі були проаналізовані проблемні питання цивільно-правового, кримінального та адміністративного захисту права на комерційне найменування, акумульовані поширені випадки порушення прав на нього.
      Дане видання є цікавим і актуальним також з огляду на те, що його авторами вперше зроблено підбір нормативних актів України та зарубіжних країн стосовно регулювання комерційних найменувань, а також складено словник-довідник.
      В загальному ця робота може бути корисною для широкого кола фахівців в сфері права інтелектуальної власності, подальших наукових досліджень, у викладацькій практиці, а також для розробки нормативно-правових актів в сфері регулювання відносин при використання засобів індивідуалізації товарів і послуг та їх товаровиробників.

Завідувач Відділу проблем
цивільного, трудового і підприємницького
права Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України,
доктор юридичних наук, професор,
академік АПрНУ,
заслужений діяч науки і техніки                                                                       Я.М. Шевченко
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28