Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Academic Life >> Різне >> Рецензія на на книгу Чечі Дьордя «Охорона інтелектуальної власності в Угорському праві» за редакцією і в перекладі Ю.Бошицького
Рецензія на на книгу Чечі Дьордя «Охорона інтелектуальної власності в Угорському праві» за редакцією і в перекладі Ю.Бошицького

РЕЦЕНЗІЯ
на книгу Чечі Дьордя
«Охорона інтелектуальної власності в Угорському праві»
за редакцією і в перекладі Ю.Бошицького

      Нещодавно вітчизняне видавництво «ЛОГОС» випустило в світ працю «Охорона інтелектуальної власності в Угорському праві» угорського цивіліста, професора факультету держави і права Дебреценського університету Чечі Дьордя. Робота присвячена аналізові широкого кола питань в сфері цивільно-правової, адміністративно-правової та кримінально-правової охорони інтелектуальної власності в Угорській Республіці.
      Організаційна особливість даного видання полягає в тому, що переклад книги та її загальне редагування здійснено за ініціативи українських науковців, зокрема кандидата юридичних наук, доцента Ю.Л. Бошицького, а ідея її видання виникла в Міжнародному центрі правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Як відомо, діяльність даного наукового центру зорієнтовано на проведення комплексних теоретико-прикладних досліджень права інтелектуальної власності, поглиблене вивчення зарубіжного досвіду в цій сфері, зокрема країн, які нещодавно стали членами Європейського Союзу. До таких країн належить і Угорська Республіка, яка має багатий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.
      Ефективна охорона об'єктів інтелектуальної власності, належна охорона прав їхніх авторів тісно пов'язані з підготовкою висококваліфікованих кадрів у цій галузі - передусім працівників правоохоронних органів, суддів, державних інспекторів у сфері інтелектуальної власності, патентних повірених тощо. Все це може бути забезпечене тільки через надання спеціальних знань, підготовку фахівців з питань інтелектуальної власності для органів державної влади й закладів освіти, науки, культури.
      Міжнародне співробітництво і торгівля України вимагають забезпечення ефективної охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності на рівні розвинутих країн. Це важливо для отримання Україною статусу повноправного члена Європейського Співтовариства і Світової організації торгівлі. Адже норми міжнародних угод та конвенцій у сфері інтелектуальної власності, до яких приєдналась Україна, вимагають забезпечення умов вступу України до СОТ, прискорюють процеси інтеграції до Європейського Союзу та приєднання до інших міжнародних структур, пов'язаних із охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема на комерційні позначення, на розширення двостороннього співробітництва з патентними відомствами та відповідними організаціями зарубіжних країн.
      При вдосконаленні системи права інтелектуальної власності в Україні відчувається брак наукових досліджень цих об'єктів. Тому нині є гостра потреба в них, особливо у фахівцях, які працюють в Україні в системі державної охорони інтелектуальної власності.
      Українському читачеві буде цікаво й корисно дізнатися про розвиток системи охорони інтелектуальної власності в Угорщині, шляхи вдосконалення відповідних правових інститутів в умовах розвитку ринкових відносин, ознайомитися з основами законодавства, яке регулює організацію та діяльність органів, що здійснюють охорону й захист цих об'єктів. У монографії проаналізовано теоретико-правові та практичні аспекти дефініцій у сфері права інтелектуальної власності Угорщини, зокрема торговельної марки, комерційного (фірмового) найменування, географічного позначення, розглянуто їх значення в економічному житті держави, розкрито особливості змісту права на зазначені об'єкти. В роботі аналізуються різні погляди угорських науковців на ці питання, шляхи удосконалення угорського законодавства у процесі інтеграції до Європейського Союзу.
      Видання започатковує серію перекладних досліджень зарубіжного законодавства у сфері інтелектуальної власності. Показово, що сприяли у виданні книги Дебреценський університет та Київський університет права НАН України, які активно вивчають досвід інших країн у різних галузях права з метою використання його в навчальному процесі.
      Без сумніву дана робота буде корисною для широкого загалу вітчизняних фахівців у сфері права інтелектуальної власності, подальших порівняльно-правових досліджень, у викладацькій практиці, а також для розробки нормативно-правових актів у сфері регулювання правовідносин при використанні комерційних позначень. З погляду порівняльного правознавства робота угорського автора буде корисною й для аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями правової охорони інтелектуальної власності, порівняльно-правовими дослідженнями.

Доктор юридичних наук,
професор, академік АПрН України,
член-кореспондент НАН України                                                                                           Копиленко О.Л.
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28