Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Academic Life >> Різне >> Право інтелектуальної власності - пріоритетний напрямок наукових досліджень Київського університету права НАН України
Право інтелектуальної власності - пріоритетний напрямок наукових досліджень Київського університету права НАН України

     Право інтелектуальної власності є відносно новою підгалуззю цивільного права - державній системі правової охорони інтелектуальної власності виповнилося лише 15 років. За цей час в Україні прийнято сучасну нормативно-правову базу в сфері інтелектуальної власності, що, в загальному, відповідає міжнародним нормам, створено систему забезпечення правового захисту інтелектуальної власності, сформовано дієздатну інфраструктуру для забезпечення реалізації державної політики у цій сфері. Проте поряд із позитивними процесами мають місце і проблемні питання щодо правової охорони інтелектуальної власності, зокрема, потребують вирішення питання впровадження та удосконалення дієвих механізмів реалізації правових норм інтелектуальної власності, удосконалення законодавства щодо ряду об’єктів права інтелектуальної власності.

     В Київському університеті права Національної академії наук України дослідженням питань права інтелектуальної власності також приділяється значна увага. Нещодавно у складі кафедри цивільного та трудового права створено сектор права інтелектуальної власності, де проводяться різнопланові наукові розробки в зазначеній сфері. Важливим кроком для встановлення та розширення міжнародних зв’язків між провідними фахівцями в галузі правової охорони об’єктів інтелектуальної власності стало ініціювання нашим університетом створення Міжнародної асоціації університетів в сфері права інтелектуальної власності. Діяльність цієї асоціації буде направлена на удосконалення рівноправної та ефективної охорони інтелектуальної власності, гармонізацію законодавств в галузі права інтелектуальної власності, активізацію участі наукових та освітянських установ в міжнародному науково-технічному співробітництві, поглиблення науково-практичних зв’язків з питань права інтелектуальної власності.

     Участь Київського університету права НАН України в наукових та науково-практичних заходах із тематикою щодо правових питань права інтелектуальної власності вже стала традиційною. Так, 18 квітня 2007 р. відбулися Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті видатного вченого-правознавця в сфері права інтелектуальної власності О.А. Підопригори, де був представлений і наш університет. Із змістовною доповіддю на тему: «Проблеми правової охорони комерційних позначень в Україні» виступив в.о. ректора університету Ю.Л. Бошицький. Продовжила цю актуальну тему вчений секретар КУП НАНУ О.О. Козлова, яка в своєму виступі окреслила основні проблеми правового регулювання комерційних (фірмових) найменувань в Україні.

     Як почесний гість Цивілістичні читання відвідав відомий науковець Російської Федерації, широко знаний за межами Росії та України своїми фундаментальними працями в сфері права інтелектуальної власності, доктор юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою цивільного права Санки-Петербурзького державного університету О.П. Сергєєв.

     Серед учасників Цивілістичних читань також були відомі українські вчені – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права КНУ ім. Т.Г. Шевченка Н.С. Кузнєцова, доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права КНУ ім. Т.Г. Шевченка О.В. Кохановська, кандидат юридичних наук, директор Центру інтелектуальної власності і передачі технологій НАН України Ю.М. Капіца, кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи НДІ інтелектуальної власності АПрН України Т.С. Демченко. Своїм досвідом та напрацюваннями ділилися консультант Верховної Ради України з питань інтелектуальної власності Г.О. Андрощук, представник Державного департаменту інтелектуальної власності України А.М. Горнісевич.

Матеріал підготувала
вчений секретар КУП НАНУ
Козлова О.О.
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28