Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Student life >> Різне >> Юридична клініка Фенікс
Юридична клініка Фенікс
      Київський університет права НАН України є єдиним в Україні академічним освітянським закладом європейського типу, перед яким стоїть завдання підготувати висококваліфікованих юристів, які володіють глибокими теоретичними знаннями та практичними навиками роботи. Саме юридична клініка «Фенікс», створена у 2007 році, є базою для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів. На наше переконання це вкрай необхідно при підготовці фахівців, оскільки надається можливість майбутнім правникам усвідомити цінність і значення отриманих академічних знань та оволодіти методологією і технікою застосування їх на практиці.
      Історія створення:
Юридичну клініку "Фенікс" було створено
Наказом № 287 від 29.08.2007р. в.о. ректора Київського університету права
НАН України Ю. Л. Бошицького, як структурний підрозділ
Київського університету права НАН України.
 
      Завдання юридичної клініки:
 • підготовка кваліфікованих спеціалістів у галузі юриспруденції;
 • впровадження в навчальний процес елементів практичної роботи студентів у сфері надання юридичних послуг;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових та правоохоронних органів та інших державних органів;
 • проведення наукових досліджень у сфері практичної освіти;
 • надання правових послуг малозабезпеченим верствам населення Києва та Київської області;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою;
 • проведення правороз'яснювальних та інших навчально-практичних заходів.

      Основними напрямами роботи є надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення з питань:
 • захисту конституційних прав та свобод громадян і організацій;
 • цивільного, трудового, аграрного, житлового, земельного, сімейного, міжнародного права та соціального забезпечення;
 • правового регулювання підприємницької діяльності;
 • захисту прав молоді та неповнолітніх;
 • правової просвіти населення.      
Структура клініки:
Загальний відділ консультування:
основна діяльність направлена на надання студентами-консультантами безкоштовної правової допомоги пільговим категоріям населення під керівництвом і контролем провідних викладачів. Клієнт отримує письмову відповідь-консультацію протягом тижня.
Відділ дистанційного консультування:
діяльність направлена на надання консультації громадянам за допомогою Інтернету, пошти, телефону тощо.
Відділ правової освіти громадян:
діяльність направлена на проведення занять з практичного права у середніх загальноосвітніх закладах.
Організаційний відділ:
основна діяльність направлена на організацію проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, майстер-класів та зустрічей з юристами-практиками.
Редакційний відділ:
діяльність направлена на рекламування діяльності Юридичної клініки та інформування суспільства про її роботу.

 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28