Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> About >> News >> У РІ КУП НАНУ проведено відкриту онлайн-лекцію на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству» «Запобігання та протидія домашньому насильству»
У РІ КУП НАНУ проведено відкриту онлайн-лекцію на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству» «Запобігання та протидія домашньому насильству»
    12 грудня 2022 року у Рівненському інституті Київського університету права НАН України завідувачем кафедри загальнотеоретичних правових та гуманітарних дисциплін Віктором Ткачуком проведено відкриту онлайн-лекцію на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству» для студентів другого та третього курсів.
    Лектор наголосив на тому, що сучасний етап соціокультурного та національного розвитку України, вимагає кардинальних змін у підходах до формування шляхів запобігання та протидії домашньому насильству. На передньому краї боротьби з цим негативним суспільним явищем на сьогодні є заклади освіти – середовища, де формується всебічний розвиток дитини та людської особистості, створюються умови для засвоєння ефективних моделей поведінки в суспільстві.
tka4uk2.jpg
888.jpg
tka4uk.jpg
 
    Віктор Євгенович актуальність зазначеної проблеми обґрунтовує результатами опитування регіонального моніторингового дослідження в закладах освіти Луганської та Донецької областей «Вимір насильства над дітьми», згідно з якими 24 % респондентів стикалися з випадками насильства протягом останніх кількох місяців; 2,5 % респондентів потерпають від батьків, а саме: вдома від батька – 2,2 %, вдома від матері – 2,4 %, вдома від брата, сестри, інших родичів – 2,4 %.
    Існуюча на сьогодні проблема домашнього насильства, як суспільно-небезпечного явища, негативно впливає на стабільність суспільства та формування національної свідомості молоді, тому вкрай актуальним виглядало звернення лектора до аналізу емпіричних даних, соціально-економічних та психолого-правових причин домашнього насильства.
    Протягом лекційного заняття студентам було надано можливість обговорити запропоновані ними заходи запобігання домашньому насильству. Жваве обговорення серед студентів викликали ситуації домашнього насильства, побачені ними особисто.  
  Логічний, послідовний, доступний матеріал лекції, переконливий виклад та проблемний підхід, резюмувались аргументованими висновками. Під час заняття використовувалися актуальні приклади кримінологічної практики з означеної проблематики.
   Запропонована тематика лекції сприяла розвитку існуючого у студентів-юристів інтересу до більш детального дослідження та вивчення домашнього насильства як соціально-правового явища.

 


 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28