Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Academic Life >> Міжвузовські конференції >> Рівненські студенти взяли участь у ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”
Рівненські студенти взяли участь у ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”
     31 березня 2011 р. у Київському університеті права НАН України відбулася науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку».
     У роботі конференції взялиучасть представники Рівненського інституту Київського університету права НАН України. Зі своїми доповідями виступили викладачі та студенти Інституту, зокрема:
     - Оверчук Сергій Володимирович, завідувач кафедри загальноправових та галузевих дисциплін Рівненського інститут КУП НАН України. Тема доповіді: «Верховний суд України в системі загальної юрисдикції»;
     - Шолудько Богдан Андрійович, доцент кафедри Рівненського інституту Київського університету права НАН України. Тема доповіді: «Судова експертиза як форма застосування спеціальних знань»;
     - Хілінський Максим, студент I курсу Рівненського інституту Київського університету права. Науковий керівник: к.ю.н. Оверчук С.В. Тема доповіді:
«Суд присяжних : За і Проти»;
     - Чуприна Ольга, студентка ІІІ курсу Рівненського інституту     Київського університету права. Науковий керівник: к.ю.н. Оверчук Сергій Володимирович. Тема доповіді: «Перспективи розвитку ювенальної юстиції в Україні»;
     - Савчук  Аліна, студентка III курсу, Рівненського інституту Київського університету права. Науковий керівник: ст. викладач Повзун С.Л. Тема доповіді: «Проблеми адаптації вітчизняного сімейного законодавства до права Європейського Союзу в контексті ратифікації Європейської конвенції про усиновлення дітей»;
     - Денейко Ольга, студентка I курсу, Рівненського інституту Київського університету права. Науковий керівник: Шолудько Б.А.. Тема доповіді: «Особливості звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років».

     За результатами роботи конференції, була відзначена і нагородженна ДИПЛОМОМ за науково-обґрунтоване дослідження проблем національного законодавства студентка Рівненського інституту КУП НАН України Чуприна Ольга.

     З привітальним словом до учасників конференції на пленарному засіданні виступив ректор Київського університету права НАН України, професор, Заслужений юрист України Юрій Ладиславович Бошицький, де зокрема зазначив, що вже дванадцятий рік поспіль КУП НАН України проводить конференцію за цією проблематикою, яка і на сьогодні не втрачає свої актуальності, а навпаки набуває гострої потреби у обговоренні цілого ряду проблем у сфері національного законодавства. Для сучасного стану державно-правової дійсності, все, що пов’язано із такими юридичними категоріями та поняттями, як «закон», «законодавство», «законотворчість», «законодавчий процес», «законодавча діяльність» набуває особливої актуальності, що в свою чергу, призводить до пріоритетної уваги юридичної науки в цілому. Сучасний етап розбудови державності в Україні пов’язується із посиленням ролі інтелектуального потенціалу суспільства, що стає визначальною рушійною силою в процесі розбудови економічної, політичної та правової сфери життєдіяльності суспільства.    

     До учасників конференції з привітальним словом звернувся Голова Європейської арбітражної палати Геннадій Геннадійович Макуха, а також Тетяна Миколаївна Дорошенко, представник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

     На адресу організаторів та учасників конференції надійшли листи привітання від Президента Національної академії наук Украйни Б.Є. Патона, Академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права НАН України О.С.Онищенко.

     Робота науково-практичної конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» здійснювалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.    
     У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання проблем розвитку національного законодавства, зокрема «Вимоги до якості законодавства та верховенство права (конституційно-правові аспекти)» Савчин М. В. (доцент КУП НАН України); «Правоутворення як об’єкт праворозуміння» Дідич Т.О. (доцент КУП НАН України); «Методологічні підходи до службових творів» Шишка Р.Б. (професор Міжрегіональної фінансово-юридичної академії); «Щодо сучасних підходів використання прав інтелектуальної власності» Загрішева Н.В. (старший викладач КУП НАН України); «Верховний Суд України в системі судів загальної юрисдикції» Оверчук С.В. (доцент Рівненського інституту КУП НАН України); «Актуальні проблеми визначення змісту забезпечення суспільної безпеки» Беззубов Д.О. (викладач Київського професійно-педагогічного коледжу ім.А.Макаренка); «Окремі проблеми удосконалення та уніфікації термінології Кримінального кодексу України» Тростюк З.А. (доцент КУП НАН України); «Проблеми становлення судової влади в Україні» Короленко М.П. (професор КУП НАН України); «Деякі аспекти багатовекторності інтеграційної політики України» Шумеляк К. (студентка КУП НАН України) та інші.

     Під час роботи конференції проводилися наступні секційні засідання, зокрема
     Секція «Теорія та історія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права»; «Проблеми розвитку конституційного, адміністративного, фінансового, інформаційного та екологічного законодавства». Керівники секції: Тарас Олегович Дідич, кандидат юридичних наук, доцент; Михайло Васильович Савчин, кандидат юридичних наук, доцент;
     Секція «Проблеми розвитку цивільного та цивільно-процесуального законодавства, трудового, сімейного, міжнародно-правового законодавства та законодавства у сфері інтелектуальної власності», «Проблеми розвитку господарського та господарсько-процесуального законодавства» Керівники секції: Олександр Ілліч Мацегорін, кандидат юридичних наук; Світлана Іванівна Юшина,  кандидат юридичних наук, доцент;

     Секція «Проблеми розвитку кримінального право та кримінально-процесуального законодавства»,  «Міжнародне право. Порівняльне правознавство». Керівники секції: Зоя Аполлінаріївна Тростюк, кандидат юридичних наук, доцент; Марина Олександрівна Дей, кандидат юридичних наук, доцент;
     Секція «Студентське самоврядування у вишах України: досвід, проблеми, перспективи». Керівник  секції – Галина Петрівна Левківська, проректор з гуманітарної освіти та виховної роботи.
     Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем національної системи законодавства, які характерні для сучасного стану функціонування та розвитку суспільства, держави та права, надали можливість присутнім на ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» напрацювати та схвалити рекомендації, які будуть розіслані по провідним установам України.

 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28