Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Керівництво >> Shemshuchenko Yuriy Sergiyovych
Shemshuchenko Yuriy Sergiyovych
Шемшученко Юрій Сергійович
Доктор юридичних наук, професор,академік НАН України та Академії правових наук України
Почесний ректор Київського університету права НАН України
Директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Народився 14 грудня 1935 р. у м. Глухові Чернігівської (нині Сумської) обл. у сім'ї робітника.

У 1957 - 1962 рр. навчався на юридичному факультеті Київського університету ім. Тараса Шевченка. Після цього працював у органах прокуратури Сумської обл. (1962 - 1966 рр.). З 1966 р. по 1969 р. - аспірант Сектора держави і права АН УРСР. Потім був молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, завідувачем відділу, а з 1988 р. - директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У 1970 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Прокурорський нагляд за законністю в діяльності виконкомів місцевих Рад" (спеціальність 12.00.02), у 1979 р. - на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему "Організаційно-правові проблеми державного управління охороною навколишнього середовища в СРСР" (спеціальність 12.00.02).

Вчене звання - професор (з 1985 р.).
У 1992 р. обраний академіком НАН України.
З 1994 р. - академік Академії правових наук України.
З 2002 р. – іноземний член Російської академії наук.
У 1995 р. йому присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". Має державні нагороди, нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, Почесною Грамотою Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
У 1991 р. присуджена премія НАН України ім. Д.3. Мануїльського;
у 1998 р. - присуджена премія НАН України ім. М.П. Василенка;
у 2004 р. - Державна премія України в галузі науки і техніки за багатотомну наукову працю "Юридична енциклопедія".

Напрямки його наукової діяльності на сучасному етапі - конституційне право і державне управління, екологічне та аграрне право.

Ю.С. Шемшученко - автор понад 800 наукових праць, у тому числі більше 20 індивідуальних і колективних монографій. Серед них: Організаційно-правові питання охорони навколишнього середовища в СРСР. - К., 1976; Людина, природа, закон. - К., 1983; Местные Советы и охрана окружающей среды. - М., 1988; Правові проблеми екології. - К., 1989; Національна державність союзної республіки. - К., 1991 (у співавт.); Юридична наука і освіта в Україні. - К., 1992 (у співавт.); Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова література.— К., 1999 (у співавт.); Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. - К., 2001 (у співавт.).
Перелік праць ШЕМШУЧЕНКА Ю.С.

Підготував близько 20 докторів та кандидатів юридичних наук.
Ю.С. Шемшученко був головою Комісії при Президентові України з питань громадянства (1994-2004 рр.); голова редакційної колегії 6-томної "Юридичної енциклопедії" (1998-2004 рр.); перший голова Спілки юристів України (1991 - 1993 рр.); президент Української асоціації політологів (1991 - 1994 рр.); академік-секретар Відділення екологічного та аграрного права Академії правових наук України; головний редактор щорічника наукових праць "Правова держава"; керівник та член багатьох наукових і науково-консультативних рад; ректор (з 1995 р.) Київського університету права НАН України (з 2006 р. – почесний ректор).

Службова адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Тел. 278-51-55

 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28