Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Керівництво >> Boshytsky Yuriy Ladyslavovych
Boshytsky Yuriy Ladyslavovych
boshickiy_yl.jpg
Ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України, професор, кандидат юридичних наук, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого. Керівник Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (за сумісництвом)
Старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (за сумісництвом).

Народився – 29 вересня 1959 року в м. Ужгороді.

Після закінчення у 1985 році юридичного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка працював в Міністерстві юстиції УРСР консультантом, головним консультантом. З 1986 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України пройшов шлях від молодшого, наукового, старшого наукового співробітника відділу державно–правових проблем управління (з 1986-1996рр.), старшого наукового співробітника відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права (з 1996р.) до керівника Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті (з 2001р.).

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
З 2002 - 2006рр. очолював Навчально-консультативний центр Київського університету права Національної Академії наук України в м. Ужгороді(за суміснитвом).

Науковий доробок: складає понад 225 наукових праць, з них 3 індивідуальних і 15 колективних монографічних праць, 3 навчальних посібника, 140 наукових і науково-публіцистичних статей. Автор статей з питань права інтелектуальної власності 6-томної Юридичної енциклопедії, Великого енциклопедичного юридичного словника, Енциклопедії цивільного права тощо.

  Найбільш вагомі праці:
 • індивідуальна монографія “Правовая реформа изобретательства: проблемы и решения” (1992 р.),
 • колективні монографії – Научно-технический прогресс: управление и право”(1989 р.);
 • „Организация и правовое обеспечение изобретательской и патентно-лицензионной деятельности в сфере академической науки”(1990р.),
 • „Інтелектуальна власність в Україні проблеми теорії і практики”(2002р.);
 • Розділ ”Право інтелектуальної власності” в 2-томному підручнику Цивільне право України”(2003р.);
 • ”Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони”(2004р.);
 • Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України (2004р.);
 • Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики» (2006р.);
 • Розділ «Право інтелектуальної власності» в 2-томному підручнику «Цивільне право України» (2006р.);
 • «Європейська інтеграція України: політико-правові проблеми» (2005р.);
 • «Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні» (2006р.);
 • «Комерційні позначення: основні правові питання» (2006р.);
 • «Основи права інтелектуальної власності» (2006р.);
 • «Гендерні паритети в умовах транформації суспільства» (2007р.);
 • «Право інтелектуальної власності».-Навчальний посібник з грифом "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів"(2007.)
 • «Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії та практики (2007);
 • «Суб’єкти цивільного права» (2009);
 • «Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин» (2009);
 • навчальний посібник «Мала енциклопедія права інтелектуальної власності» (2009)

Основні напрямки наукової діяльності: пов’язані з дослідженням теоретичних засад права інтелектуальної власності, проблем авторського права та права промислової власності. Предметом його досліджень є правова охорона комерційних позначень в Україні та гармонізація вітчизняного законодавства в сфері інтелектуальної власності з міжнародним.

Ю.Л.Бошицький активно сприяє створенню вітчизняної школи права інтелектуальної власності. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації 8 аспірантiв, 9 аспірантів та здобувачів досліджують найбільш актуальні аспекти права інтелектуальної власності.

Законопроектна робота: брав участь в складі робочої групи по розробці Книги Четвертої нового Цивільного Кодексу України, є одним із авторів проекту Закону України “Про наукові відкриття”, членом робочої групи МОН України з підготовки проекту Закону України « Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» відповідно до вимог Болонського процесу. 

  Ю.Л.Бошицького нагороджено:
 • Спеціальною відзнакою Спілки юристів України на 5-му Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання за збірник наукових праць „Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики” (2003р.);
 • Премією ім. Ярослава Мудрого "За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей" (2004 р.);
 • Спеціальною відзнакою Спілки юристів України на 6-му Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання за збірник наукових праць „Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони» (2005р.);
 • Першою премією Спілки юристів України 6-му Всеукраїнському конкурсі на краще юридичне видання за монографію «Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні» (2005р.);
 • Ювілейною медаллю Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ(2005);
 • Почесною медаллю Дебреценського університету (Угорщина) "За розбудову угорського-українських наукових та освітніх зв’язків" (2005);
 • Почесною медаллю юридичного факультету Мішкольського університету (Угорщина) "За розбудову Угорського-Українських наукових та освітніх зв’язків" (2006);
 • Знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2007);
 • Почесною відзнакою Міністерства України у справах сім ї, молоді та спорту«За активну громадську діяльність» (2007);
 • Указом Президента України присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України" (2009);
 • Відзнакою Національної академії наук України "ЗА ПІДГОТОВКУ НАУКОВОЇ ЗМІНИ" (2009);
 • Знаком Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності "За розбудову освіти" (2009);
 • Почесною відзнакою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди (2009);
 • Премією імені Ярослава Мудрого (2009);
 • Відзнакою МВС України "За сприяння органам внутрішніх справ України" (2009);
 • Почесним знаком Міністерства юстиції України (2010);
 • Почесною відзнакою Міжнародного Благодійного Фонду "Меценати Батьківщини" - "Срібним Хрестом "MECENAT" (2010);
 • Орденом Української Православної Церкви Святителя Петра Могили (2010).
    Почесними грамотами:
 • Міністерства освіти і науки України "За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність" (2003);
 • Президії НАН України "За вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, активну участь в підготовці наукових кадрів" (2004);
 • Спілки юристів України "За вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку" (2005);
 • Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України "За сприяння розбудові державної системи охорони інтелектуальної власності в Україні" (2005);
 • Київського університету права НАН України "За вагомий внесок у становлення університету та його розвиток" (2005);
 • Ужгородського міського голови "За особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, підготовку в висококваліфікованих спеціалістів" (2005);
 • Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України "За високі творчі досягнення в інноваційному оновленні процесу навчання і виховання молоді" ( 2006);
 • Закарпатської обласної ради "За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців юристів для Закарпатської області" ( 2006);
 • Рівненської обласної ради "За вагомий особистий внесок у розвиток юриспруденції та розбудову Рівненського інституту КУП НАН України" (2007);
 • Закарпатської обласної державної адміністрації «За значні заслуги у реалізації державної політики у галузі національної освіти, значні успіхи у справі підготовки висококваліфікованих фахівців.» (2008);
 • Президії НАН України «За сумлінну працю, значні особисті здобутки, у професійній діяльності, вагомий внесок у становлення та розвиток університету» (2008);
 • Міністерства юстиції України «За значний особистий вклад у розбудову правової держави та зразкове виконання службового обов’язку” (2008);
 • Антимонопольного комітету України «За високі досягнення у праці та вагомий внесок у розвиток конкуренції» (2008);
 • Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, значні творчі здобутки, впровадження їх у практику, високий професіоналізм» (2009);
 • Бюро уповноважених Угорського Парламенту з прав людини Республіки Угорщина (2009);
 • Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики, активну громадську діяльність, популяризацію молодіжного руху в Україні» (2009);
 • Бюро відділення історії, філософії та права Національної академії наук України «За багаторічну плідну працю, високі професійні здобутки та особистий внесок у розвиток юридичної науки» (2009);
 • Відомства Парламентських уповноважених Угорської Республіки «На знак вдячності за плідну співпрацю і професійні стосунки між  установами» (2010);
 • Міністерства освіти і науки України «За сумлінну працю, особистий вагомий творчий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, шанобливе ставлення до культури та традицій українського народу» (2010);
 • Рівненської обласної державної адміністрації «За багаторічну плідну працю, значний особистий внесок у розвиток юридичної освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди 15-річниці утворення Київського університету права Національної академії наук України» (2010);
 • Управління МВС України в Рівненській області «За вагомий особистий внесок у розвиток плідної взаємодії з органами внутрішніх справ України, надання дієвої допомоги правоохоронцям Рівненської області у боротьбі зі злочинністю, зміцненні законності, захисті прав і свобод громадян» (2010);
 • Київської обласної державної адміністрації « За багаторічну наукову діяльність, особистий внесок у розвиток вищої освіти, досягнення вагомих успіхів в організації навчальної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, високий професіоналізм та з нагоди 15-річчя з дня заснування Київського університету права Національної академії наук України» (2010);
 • від імені Сенату Мішкольцського Університету «За високоякісну науково-педагогічну діяльність на честь 15-річного Ювілею заснування Університету» (2010).
  Грамотами і подяками:
 • Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України "За плідну науково-дослідницьку і педагогічну діяльність у сфері інтелектуальної власності" (2005);
 • Міністра освіти і науки України "За плідну організаторську роботу по інноваційному розвитку освіти України" (2006);
 • Надзвичайного і повноважного посла Посольства Угорської Республіки в Україні "За сприяння в підготовці студентів-правознавців угорської національності в НКЦ КУП НАН України в м. Ужгороді" (2005);
 • Міністра освіти і науки України "За вагомий особистий внесок в розвиток національної системи освіти" (2006);
 • Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України "За плідну організаторську роботу по інноваційному розвитку України" ( 2007);
 • Надзвичайного і повноважного посла Посольства Угорської Республіки в Україні "За організацію освітянських зв’язків між КУП НАНУ та навчальними закладами юридичного профілю Угорщини" (2006);
 • Міністра освіти і науки України "За вагомий особистий внесок в розвиток національної системи освіти" (2007);
 • Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України «За вагомий внесок в інноваційний розвиток освітньо-наукової сфери» (2009);
 • Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини "За особистий вагомий внесок у підготовку юристів на засадах поваги до прав і свобод людини" (2009);
 • Грамотою Мецената "За видатний вклад у справу відродження та процвітання Світу, за велич душі та щирість" (2010);
 • Голови обласної державної адміністрації м.Ужгород «За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки в Закарпатському регіоні, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців-працівників та з нагоди 15-річчя від дня утворення Київського університету права НАН України» (2010);
 • Ужгородської міської ради « За вагомі особисті заслуги у реалізації державної політики в галузі національної освіти в м.Ужгороді, плідну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди 15-ої річниці створення Київського університету права НАН України» (2010);
 • Митрополита Київського і всієї України Предстоятеля Української Православної Церкви «За заслуги перед Українською Православною Церквою» (2010)
Перелік праць Бошицького Ю.Л. 
  Громадська робота: Ю.Л. Бошицький є
 • науковим консультантом Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України,
 • членом громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України,
 • членом Громадської колегії Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України,
 • заступником голови Київської регіональної організації Спілки юристів України,
 • членом Науково-методичної ради з права МОН України,
 • членом експертної ради з права Державної акредитаційної комісії України,
 • членом робочої групи МОН України їз супроводу Болонського процесу,
 • віце-президентом Федерації регбі України,
 • членом редакційної колегії юридичного журналу "Право України",
 • головним редактором інформаційно-аналітичного віснику КУП НАН України "Калейдоскоп університетських подій",
 • консультантом Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування,
 • членом редакційної колегії REVISTA ROMANA DE DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE (Румунія),
 • членом громадської ради Міністерства Юстиції України,
 • заступником головного редактора Часопису Київського університету права.

Ю.Л. Бошицький заснував мистецько-правовий проект для правознавців, студентської молоді та митців - „Інтелектуальна власність в Україні: перлини сучасного мистецтва”, в рамках якого було організовано і проведено 8 виставок майстрів пензля в кращих картинних галереях м. Києва та в Київському університеті права НАН України.

Вільно володіє російською, угорською та англійською

 Службова адреса: м.Київ, вул. Доброхотова, 7-а, каб. 124.

 Приймальна: 409-26-43, факс: 423-90-87

 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28