Рівненський Інститут Київського університету права

  • Ukrainian
  • English
Home >> TEACHING PROCESS ORGANIZATION
Проходження виробничої практики студентами РІ КУП НАНУ
  Навчальним планом передбачено проходження виробничих практик:
ІІ  курс – в місцевих радах та держадміністраціях (3 тижні);
ІІІ курс – в прокуратурі (4 тижні);
ІV курс – в органах юстиції (судах – 4 тижні).
     Проходження практики студентами має належне методичне забезпечення. Насамперед розроблені програми практик, які є основним навчально-методичним документом для студентів та керіників практики від Рівненського інституту Київського університету права та від бази практики.
Програми практик регламентують завдання, зміст, загальні питання організації і проведення всіх видів практики, які передбачені навчальним планом.
У відповідності до навчального плану студенти II курсу РІ КУП НАН України проходять ознайомчу практику в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.
     Тривалість практики - 3 тижні. Робоче місце практиканта визначається відповідно посадовою особою органу, де організовано проходження практики.
   Проходження практики в органах місцевого самоврядування та місцевих державних адміністраціях регламентується „Програмою практики у місцевих державних адміністраціях та виконкомах місцевих Рад для студентів II курсу Рівненського інституту Київського університету права НАН України", затвердженого рішенням кафедри загально правових та галузевих дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України (Протокол №3 від 09.11.2009 р.). Програма передбачає висвітлення загальних питань організацій та проведення практики; визначення мети практики; змісту практики; основних завдань; перелік рекомендованої літератури, яка допоможе студенту успішно виконати поставлені завдання; перелік звітної документації по практиці; захист звіту про проходження практики.
    До програми додається окремо план-завдання для проходження практики в місцевих державних адміністраціях та місцевих радах, в якому чітко окреслюються основні напрями роботи студента-практиканта в тих чи інших відділах вищезазначених органів. Кожний студент отримує щоденник практики, що підписується як керівником практики від Рівненського інституту так і керівником від бази практики та визначається оцінка знань, вмінь та навичок отриманих студентом під час проходження практики.
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28