Рівненський Інститут Київського університету права

  • Ukrainian
  • English
Home >> TEACHING PROCESS ORGANIZATION
Навчальний процес
     Навчальний процес у Рівненському інституті організовано на підставі “Положення про організацію навчального процесу у вищих учбових закладах” (Наказ Міністерства освіти України № 161 від 02.06.93 р.). Спеціальність та спеціалізації мають назви у відповідності з Наказом Міністерства освіти України №176 від 10.06.94 р. та переліком напрямків і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.1997 р. №507.

    Організація та зміст підготовки бакалаврів здійснюється у відповідності з навчальними планами та програмами, які мають на меті посилити  фундаментальність вищої освіти, інтеграцію навчання з наукою та виробництвом, комп’ютеризацію та інші напрямки вдосконалення навчального процесу.

    Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу, є учбовий план, який затверджений ректором Київського університету права НАН України та узгоджений у навчально-методичній комісії Інституту системних досліджень освіти та Міністерстві освіти та науки України.

     Навчальний процес в інституті здійснюється за наступними формами: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота, курсові роботи. В інституті розпочата робота по впровадженню інноваційних форм  навчання, згідно з якими розробляється відповідне методичне забезпечення учбових дисциплін. Студенти заочної форми навчання одержують консультації в міжсесійний період згідно розкладу проведення консультацій викладачами, який затверджується завідуючим відповідних кафедр.

     Основним документом, що регулює навчальну роботу  в інституті, є розклад  занять, складений на семестр з урахуванням викладання дисциплін, які диференційовані за складністю їх засвоєння та методів роботи. В інституті встановлений постійний час проведення занять в академічних групах.

     Навчальне навантаження по  днях тижня розподіляється рівномірно по 6-8 год. на день. Самостійна робота є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час. За навчальним планом 2/3 навчального часу студента денної форми становить аудиторне навантаження і 1/3 самостійна робота. Навчальний матеріал дисциплін, передбачений робочим навчальним  планом для самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль.

     Навчальний рік складається з 2-х семестрів відповідно 18 та 17 тижнів, по закінченню яких студенти складають заліки та іспити згідно навчального плану.
     Для заочної форми навчання плани складені з розрахунку 20% аудиторного навантаження від планів денної форми.
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28