Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Academic Life >> Наукова робота
Наукова робота
    
     Науково-дослідна робота кафедр полягає, насамперед, в підготовці та опублікуванні у фахових виданнях статей викладачами кафедр; роботі по написанню кандидатських та докторських дисертацій викладачами кафедр; участь у науково–практичних конференціях; підготовка студентів вузу до участі в міжвузівських студентських наукових конференціях; рецензування навчальних підручників, посібників, словників, тощо.
     Науково-дослідна робота викладачів кафедри ведеться в напрямку теоретичних досліджень проблем розвитку держави і права. Зокрема, викладачі кафедри публікують наукові доробки у таких фахових виданнях, як: „Підприємництво, господарство та право", „Правова держава", „Держава і право", „Право України", „Юридичний журнал", „Юридична Україна", „Нова педагогічна думка", „Часопис Київського університету права" тощо.
     Викладачами кафедр підготовлені навчально-методичні матеріали (словники, тестові завдання, посібники, тексти лекцій, комплексні контрольні роботи) з дисциплін, які читаються для студентів.
     Зокрема, викладачі кафедри загально правових та галузевих дисциплін брали участь в обговорені актуальних проблем конституційної реформи реформування виборчого законодавства, реформування судової влади , реформування митного законодавства .
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28