Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Про бібліотеку
Про бібліотеку
lib_s_1.jpg

 

Адреса бібліотеки:
м. Рівне,вул. Короленка 5
тел. (0362) 620-462;
т/ф 452-28-64

Бібліотека працює:
Пн-пт 9:00 - 18:00
Субота, неділя – вихідні дні

  Для реалізації концепції інтеграції юридичної науки і освіти інститут використовує все те позитивне, що поліпшує якість навчання. Це і новітні навчальні технології із застосуванням найсучаснішої техніки й мультимедійних систем, і можливості вивчення наукової й навчальної літератури через Інтернет, і створення сучасної електронної бібліотеки. Прискореними темпами удосконалюється інститутська  бібліотека, надаючи можливість студентам та викладачам інституту  користуватися сучасними вітчизняними  навчальними та науковими виданнями,  книгами зарубіжних вчених-правознавців, науковою періодикою.
  Бібліотека, як основний інформаційний підрозділ інституту, орієнтується на формування у студентів інформаційної культури, оволодіння знаннями, уміннями і навичками використання новітніх інформаційних технологій у професії юриста, інформаційне забезпечення наукової діяльності студентів та професорсько-викладацького складу інституту. 

         Бібліотека Рівненського інституту Київського університету права НАН України – це навчально-науковий, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ вузу,  який налічує понад 14 тисяч примірників літератури.  З них 75 % – це новітня юридична література, решта – суспільно-політична, психолого-педагогічна, економічна, література з культурології, мовознавства   та інших галузей знань .
       Формуючи  інформаційну культуру майбутнього юриста, бібліотека спрямовує свою діяльність на надання оперативної, сучасної та повної інформації. Обслуговування читачів здійснюється на абонементі та в читальному залі,  який розрахований на 38 посадкових місць.
         В бібліотеці  на допомогу читачам створено  довідково-бібліографічний апарат: алфавітний та систематичний каталоги, систематична картотека статей, картотека книгозабезпечення, картотека  монографій,  краєзнавча картотека, картотека періодичних видань. 

Сіончук Оксана Пилипівна,
завідувач бібліотеки

   
   
   У фонді бібліотеки є видання – переможці щорічного Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання. Багато підручників та навчальних посібників з фондів  бібліотеки Рівненського інституту відзначені I, II, III преміями Всеукраїнських конкурсів. У книжковий фонд бібліотеки влилася частина приватних колекцій, подарованих  викладачами вузу, серед яких рідкісні видання з міжнародного права, історії держави і права, економіки, датовані 1923, 1934, 1936 роками.
     Окрім книг  заслуговують  на увагу періодичні видання, що отримує  бібліотека,  30 з яких -  юридичної тематики, в тому числі – фахові видання. Забезпеченню повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування сприяє  наявність комп'ютерної правової бази "Нормативні акти України", що містить близько 150 тисяч документів, а також  безкоштовний  доступ користувачів бібліотеки до мережі Інтернет.
     Бібліотека Рівненського інституту Київського університету права НАН України координує свою діяльність зі всіма структурними підрозділами вузу та налагоджує прямі зв'язки з видавництвами та книготорговими організаціями, з бібліотеками різних систем та відомств.   Бібліотека бере участь у роботі конференцій, нарад, семінарів, проводить заняття із студентами – першокурсниками з основ бібліотечно-бібліографічних знань для виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та довідково-бібліографічним  аппаратом бібліотеки.


 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28