Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Bibliography >> Рік 2010
Рік 2010

.Підручники, посібники, монографії, енциклопедії, збірники, довідники, словники тощо викладачів університету, видані у 2010 р.


1.Дідич Т.О. Нормопроектування: питання теорії та методології: Монографія./Київський університет права НАН України - К.: Вид-во Європейського університету, 2010.-160с.  ISBN 978-301-159-5

2.Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір : Зб.наук.праць IV Міжнар.наук.-практ.конф./  Київський університет права НАН України; Редкол:
Бошицький Ю.Л.,
Ващук Ф.Г., Чернецька О.В. Левківська Г.П., Ващук О.М.- К.:Вид-во Європейського університету, 
2010.-308 с.    ISBN 978-966-301-168

3.Наукові читання, присвячені пам"яті В.М.Корецького. збірник наукових праць. До 15-річчя Київського університету права. Вип. 3 - /[Редколегія: Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький, А.С.Мацко, О.В.Чернецька]  К.:Вид-во Європейського ун-ту 2010. -458с. ISBN 966-96309-7-5

4.Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні .Матеріали науково-практичної конференції.29 квітня-1 травня 2010 - /Редколегія:Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький, С.В.Бобровнік, О.В.Чернецька, О.І.Мацегорін, А.С.Мацко, З.А.Тростюк, С.І.Юшина  К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2010.- 500с ISBN 978-966-301-169-1

5.Мала енциклопедія теорії держави і права  / За заг.ред. Ю.Л.Бошицького. - К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2010.- 368с /Редакційна колегія С.В.Бобровнік, О.Г.Варич, Т.О.Дідич, В.В.Демічева, О.М.Мельник, Н.М.Оніщенко, Т.І.Тарахоніч, О.І.Чаплюк, А.П.Чернега
ISBN 978-966-301-167-7

6.Ожоган А.В., Крепель В.І. Німецька мова для студентів юридичних факультетів.  - К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2010.- 200с ISBN 978-966-301-182-0

7.Правові засади інноваційного розвитку в сільскому господарстві України : Монографія /Кол.авторів; За ред.В.І.Семчика.- К.:Вид."Юридична думка", 2010. - 456 с.  ІSBN 978-966-8602-80-1


8.
Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку  : збірник матеріалів ХІ  Міжнародної науково-практичної конференції, 28 січня – 1 лютого 2010р.(Закарпаття, 
Міжгірський рн. с. Верхній Студений, база відпочинку «Едельвейс» Європейського університету) / редкол.: Ю.С. Шемшученко , Ю.Л. Бошицький [та ін.]. – К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 614 с.

9.Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики :монографія / М.В. Оніщук ; НАН України, Київський університет права. – К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2010.-450 с.

10.Юшина С.І. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навчальний  посібник (практикум) / С.І. Юшина ; Київський університет права НАН України. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 157 с.

11.Ухаль А.М. Захист у кримінальній справі : навчальний посібник / А.М. Ухаль ; Київський університет права НАН України. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – 111с.

12.Копоть В.О. Правовий реалізм : монографія / Копоть Володимир Олегович ; НАН України Київський університет права. – К.: Задруга, 2010.- 186 с.

13.Бусуйок. Правове регулювання виникнення, здійснення та припинення прав на землю  . Навч.посібник / За заг.редакцією П.Ф.Кулинича. К: НАН України Київський університет права -  Вид-во Європейського університету, 2010.- 185 с.  ISBN 978-966-301-189-9 

14.Кравченко С.С.
Юридична природа корпоративних прав: монографія / Київський університет права НАН України; Кравченко С.С. - К.; Видавництво Європейського університету, 2010. - 180 с.  ISBN 978-966-301-195-0

15.Бошицький Ю.Л. Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: монографія / за заг.ред.проф.Бошицького Ю.Л. ; Київський університет права НАН України. - К.: Вид-во Європейського ун-ту , 2010. - 592 с. ISBN 978-966-301-196-7

16.Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: Зб.наук.пр.V Міжнар. наук.-прак. конф. / Редкол. Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Левківська Г.П., Ващук О.М. - К: Видавництво Європейського університету, 2010. - 270 с. ISBN 978-966-301-198-1

17.Правова  охорона  винаходів і  корисних  моделей  в  Україні:  проблеми  теорії  та  практики:  Монографія/ За заг.ред. Ю.Л.Бошицький, Я.Г.Воронін - К.: Вид-во Європейського ун-ту. 2010. - 342 с. ISBN 978-966-301-199-8
 18.Сучасні проблеми правової системи України: збірник  матеріалів ІІ  Міжнародної  науково-практичної конференції НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю.С.,  Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та інш.] - Випуск 2. -  К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2010. -347с.  ISBN 978-966-301-190-5  

 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28