Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Bibliography >> Рік 2009
Рік 2009

Підручники, посібники, монографії, енциклопедії, збірники, довідники, словники тощо викладачів університету, видані у 2009 р.

1.Адміністративне право України. Академічний курс: підручник:  У 2  Т.2  Особлива частина// Відпов.ред.В.Б.Авер"янов; Національна академія наук України; інститут держави і права ім.В.М.Корецького.- Київ: Юридична думка, 2009. - 600с. - ISBN 978-966-8602-67-2.

2.Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку: Збірник матеріалів міжвузівської наукової конференції, Косів 27 - 31 січня 2009 р. Вип.10. Національна академія наук України, Київський університет права. - К.- Вид-во Європейського ун-ту, 2009.-456 с. - ISBN 978-966-301-172-1. 

3.Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових схемах: монографія/  Н.М.Оніщенко, Т.І.Тарахонич, Н.М.Пархоменко, Л.О.Макаренко; за заг.ред. Н.М.Оніщенко.- Київ: Юридична думка, 2009. - 216 с. - ISBN 978-966-8602-58-0.

4.Мала енциклопедія інтелектуальної власності/ за заг.ред. Ю.Л.Бошицького ; Київський університет права НАН України. - Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2009. - 260с. - ISBN 978-966-301-174-5.

5.Наукові читання Присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького: збірник наукових праць/[редкол.: Ю.С.Шемшученко, Ю.Л.Бошицький, А.С.Мацко, О.В.Чернецька ]; НАН України, Київський університет права. - Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2009. - 585 с. - ISBN 978-966-301-177-6.

6.Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (29 жовтня - 1 листопада 2009 р. м.Алушта)/ Київський університет права. - Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2009. - 542. с. - ISBN 978-966-301-180-6.

7.Цивільний процес України: академічний курс для студ.юрид.спец.вищ.навч.закл.// за заг.ред. С.Я.Фурси.- Київ: Фурса С.А., КНТ, 2009.- 848 с. - ISBN 978-966-8721-86-3;  978-966-373-506-1.

8.Костецька Т.А. Інформаційне право України: навчальний посібник/ Т.А.Костецька. - Київ; Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2009.- 170 с. - ISBN 978-966-629-384-1

9.Сімутіна Я.В. Методи регулювання заробітної плати на сучасному етапі (правові проблеми); монографія./  Я.В.Сімутіна Яна Володимирівна; НАН України, Київський університет права.-Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2009.- 176 с. ISBN 978-966-301-178-3.

10.Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин ; монографія / за заг.ред.проф. Ю.Л.Бошицького. - Київ., вид-во "Юридична думка"; 2009 - 536 с.

11.Харченко О.С. Підстава припинення права власності: Монографія .-К.:Вид-во Європ. ун-ту.-2009.-174с. 

 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28