Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Bibliography >> Рік 2007
Рік 2007

Підручники, посібники, монографії, енциклопедії, збірники, довідники, словники тощо викладачів університету, видані у 2007 р.

1. Адміністративне право України : Академічний курс:Підруч.:У 2-х томах. Т.1. Загальна частина. Частина /Відпов.ред. В.Б. Аверянов. - К.: Юридична думка, 2007. — 624 с.

2. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол.Монографія/За ред.Кравченка В.В., Баймуратова М.О., Батанова О.В. - К.: Атіка, 2007. — 864 с.

3. Бошицький Ю.Л.  Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник.— К.: Логос, 2007.— 488 с.

4. Великий енциклопедичний юридичний словник/ За заг.ред.акад. НАНУ Ю.С.Шемшученка. - К.: Юридична думка, 2007. — 992 с.

5. Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: Монографії/ За заг.ред. Оніщенко Н.М.,Пархоменко Н.М. - К.: Юридична думка, 2007. — 372 с.

6. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 35. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2007. - 752 с.

7. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 36. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2007.- 664 с.

8. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 37. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2007. – 748 с.

9. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 38. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2007. – 776 с. 

10. Правова держава. Випуск 18. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького  НАН України, 2007. — 630 с.

11. Еволюція цивільного законодавства: Кол.монографія/ За ред.Я.М. Шевченко. - К.: Юридична думка, 2007. — 340 с.

12. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар/За заг.ред.В.І. Семчика. -3-тє вид., перероб. і доп. -К.: Ін Юре, 2007. — 896 с.

13. Костенко О.М.  Культура і закон у протидії злу: Монографія/О.М.Костенко.- К.:Атіка,2007.— 320с.

 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28