Рівненський Інститут Київського університету права

Home >> Library >> Bibliography >> Рік 2002
Рік 2002

Підручники, посібники, монографії, енциклопедії, збірники, довідники, словники тощо викладачів університету, видані у 2002 р.

 1. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / Упорядники: В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко; відп. редактори В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. — 568 с.
 2. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 2: Історія держави і права України: Руська Правда / Упорядники: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, І. В. Музика, І. К. Омельченко; відп. редактор І. Б. Усенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. — 592 c.
 3. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. — К.: Видавничий Дім “Ін-Юре”, 2002. — 668 с..
 4. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 15. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - 608 с.
 5. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - 524 с.
 6. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 17. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - 548 с.
 7. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 18. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - 520 с.
 8. Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Основи держави і права: Навчальний посібник. - К.: Вид. ПАЛИВОДА. А.В., 2002. - 3-є вид., доп. та перероб. - 384 с.
 9. Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку. - Вип.3. - К.:2002. - 134 c.
 10. Кудінова І.М. Посібник з англійської мови «The Law English» для студентів II курсу Київського університету права. — Київ: Видавництво Київського університету права, 2002. — 104 cтоp.
 11. Кудінова І.М. Посібник з англійської мови «The Law English» для студентів III курсу Київського університету права. — Київ: Видавництво Київського університету права, 2002. — 108 cтоp.
 12. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002.-352 с.
 13. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. — 132 с.
 14. Органи державної влади України / За ред. В.Ф.Погорілка: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2002. — 592 с.
 15. Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 13. — К., 2002 - 584 с.
 16. Український правничий альманах / Упор.: С. Бобровнік, В. Державін, Ю. Дорошннко, А. Іщенко, Р. Калюжний. За заг. ред. акад. Ю. Шемшученка- К.: Київське правниче товариство, 2002.-304 с.
 17. Фурса С.Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи. — К.: Істина, 2002. - 320с.
 18. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: Монографія. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. — 264 с..
 19. Шевченко Я.М., Венецька М.В., Кучеренко І.М. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. — 104 с.
 20. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: "Укр. енцикл.", 2002. — Т. 4: Н - П. — 720 с.: іл.
 

Learning process

Contacts

Address:
Kyiv, str.
Dobrohotova 7A

Electronic address:
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
Tel. for information:
(044) 424-33-35
Helpline:
(044) 409-23-28